In het nieuwe item windkracht willen we om de zoveel tijd iemand voorstellen die keihard meewerkt aan de activiteiten van Follow the wind. Hierin vertelt de persoon zijn of haar  belevingen met het Koninkrijk van God binnen de activiteiten die hij of zij voor de stichting doet. Op deze manier willen de persoon in het zonnetje te zetten, en de persoon bedanken voor al het werk wat hij of zo zij voor de stichting doet. Maar daarnaast willen we ook jullie vanuit verschillende oogpunten laten zien wat God door de stichting heen doet, en door middel van wat voor mensen en activiteiten hij dit allemaal doet. Vandaag doet Marian van Middelkoop haar verhaal. Marian is al vele jaren bij ons onderwijs betrokken en een belangrijke  kracht tijdens de avonden. We zijn haar enorm dankbaar voor haar trouw en inzet tijdens de activiteiten, en voor de grote bemoediging die zij in de afgelopen jaren voor ons als team is geweest.

Marian Middelkoop

Mijn naam is Marian van Middelkoop, ik ben met veel plezier betrokken bij de stichting als groepsleider bij de training Bewapend Leven. Een aantal jaar geleden heb ik zelf de training Gefundeerd Leven gevolgd en daar heb ik echt van genoten: lessen vol goed onderwijs, gebed, groeimomenten en verbinding met een groep mensen met wie je samen een jaar optrekt. Tijdens dat jaar ben ik enthousiast geraakt voor de training, want dit fundament gun ik iedereen en is denk ik een must voor iedere (jonge) discipel van Jezus. Toen Rombert me na dat jaar uitnodigde om mee te gaan werken met de training Bewapend Leven, merkte ik dat God me uitnodigde om een nieuw gebied in te gaan nemen in het Koninkrijk. Ik wilde graag ook zelf deze training volgen en het eerste jaar heb ik daarom naast mijn rol als groepsleider ook zelf de training gedaan. En ook daar leerde ik zoveel! Nu we een aantal jaar verder zijn merk ik elk seizoen weer hoe gaaf het is om met een vaste groep cursisten het proces aan te gaan van het leren aantrekken van een bewust bewapende levensstijl. Omdat de tafelgroepjes klein zijn is er genoeg ruimte voor de cursisten om het groeiproces met elkaar te bespreken en knelpunten in te brengen. Als leider mag ik een stuk met hen meelopen in mooie, moeilijke en overwinnings-momenten. De Heilige Geest geven we steeds de leiding over wat nodig is voor de avonden en daardoor bloeien mensen open. Ze gaan ervaren dat God precies weet waar ze in zitten en gaan Zijn liefde en leiding in hun leven zien. Ik vind het prachtig om door het jaar heen mensen te zien veranderen, doordat ze het geleerde gaan toepassen in hun levensstijl! Het voelt voor mij vaak alsof ik op de eerste rang zit bij wat God aan het doen is in de groep. Dat is tegelijkertijd ook het allermooiste wat ik van het koninkrijk in deze cursus heb meegemaakt: Gods liefde die harten geneest, mensen vrij zet van angst en huwelijken herstelt. Zoals je leest ben ik heel enthousiast over wat God door de stichting heen doet en dat is tegelijk ook mijn motivatie om me bij Follow the Wind te blijven inzetten. Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen van God de Vader leren weten wie ze zijn en in Zijn Kracht leren staan. Als Zijn kind mag ik doorgeven wat Hij mij heeft geleerd. Mijn droom voor Follow The Wind is dat de stichting de komende jaren zal uitgroeien tot een krachtige leerplek, op verschillende delen in het land, van waaruit krachtige mensen hun plek zullen gaan innemen in de kerk en in de maatschappij zodat het Koninkrijk van de Vader steeds meer zichtbaar zal zijn in Nederland en daarbuiten.