Op 31 januari zijn we alweer een jaar onderweg. Dit eerste jaar is heel snel gegaan en we zijn super dankbaar wat we allemaal hebben mogen doen en daardoor mogen meemaken. We willen de zegeningen delen, hoe we aan onze doelstellingen gewerkt hebben en hoe we er naar een jaar financieel voor staan als stichting.

Wat een zegen in 1 jaar tijd
Dankbaar zijn we voor Gods zegeningen door alle trainingen heen om Zijn Koninkrijk vorm te geven in het leven van zoveel verschillende mensen. We hebben zoveel cursisten hun relatie met God de Vader mogen zien opbouwen waardoor de principes van Gods Koninkrijk in hun leven tot bloei kwamen. We hebben God weer op een krachtige manier mensen zien aanraken met zijn liefde. We hebben meerder mensen mogen dopen, vervuld zien worden met Gods Geest en stappen zien doen in hun leven waardoor ze tot bloei kwamen en ze de principe van Gods koninkrijk een plek gaven in hun leven. We zagen mensen naar de trainingen komen die depressieve klachten hadden of gevangen zaten in sterke angsten maar die de training met een glimlach en stralende ogen verlieten. Dit is ook precies wat we als stichting willen bereiken en het komende jaar hopen we hier ook nog veel meer in mee te maken door dienstbaar te blijven aan dat wat God door ons heen wil doen. Daarom blijven we zijn leiding zo goed mogelijk volgen in alles wat we besluiten en alles wat we aan mensen doorgeven, zodat door ons werk de vruchten van Gods Koninkrijk zichtbaar zullen worden in het leven van vele mensen.

Terugblik op de doelstellingen
Een van onze doelstellingen van Follow de wind is om met meerdere kerken een relatie op te bouwen die we voorzien van trainingen en onderwijs. Hierin hebben we dit jaar de eerste stap gezet door nu ook binnen de Connectkerk in ede actief te zijn. In deze gemeente geven dit jaar namelijk nu de cursus gefundeerd leven. Deze relatie is mede ontstaan door de vruchten van deze training in de Schuilplaats. Dit vinden wij een prachtige manier om bekend te worden en om op andere plaatsen plaatsen terecht te komen. Door op deze manier bekend te worden bij andere gemeente en daar ook les te mogen geven vinden wij een fijne manier van werken. Daarnaast merken we dat de studenten die ons lessen volgen zelf de trainingen beginnen te promoten in andere kerken. Fantastisch en we hopen dat dit ook weer nieuwe kansen oplevert maar daar moet ook genoeg mankracht en tijd voor zijn. We volgen hierin ook de wijsheid en de timing van Gods Geest.

Een andere doel was om binnen 5 jaar 100 getuigenissen te hebben van mensen waarin het leven van Gods koninkrijk tot leven gekomen is. Het verzamelen van deze getuigenissen is niet altijd even gemakkelijk: we zien veel gebeuren in het leven van mensen maar het delen van hun getuigenis vinden mensen toch vaak iets kwetsbaars. Gelukkig zien we wel genoeg gebeuren en zouden we zeker 20 prachtige verhalen hebben en daar gaat het uiteindelijk om. We willen focus houden op daadwerkelijke verandering in het leven van mensen en daarmee voorkomen dat we niet zomaar programma’s aan het draaien zijn.

Het derde doel van de stichting was om meer onderwijs materiaal te gaan ontwikkelen. Dit jaar hebben we hierin nog geen stap kunnen zetten omdat we er onvoldoende capaciteit voor hebben. van het huidige trainingsmateriaal in een Follow the Wind huisstijl met prachtige onderwijs mappen als resultaat. Het gebrek aan tijd om nieuw onderwijs te ontwikkelen komt mede doordat er nieuwe leiders ingewerkt en getraind moesten worden en dit jaar de training gefundeerd leven in Connect kerk erbij kwam, waardoor de meeste tijd die we tot onze beschikking hebben al vol zit.

Financiële situatie
We zijn de groep mensen die bij de start begonnen zijn om ons werk financieel te steunen erg dankbaar dat ze dit gedaan hebben, daardoor hebben we al bovenstaande dingen kunnen doen en Follow the Wind kunnen opbouwen.
Bij de start van de stichting heeft Rombert 1 werkdag in de fabriek ingeleverd en daarmee een deel van zijn inkomsten in Gods handen gelegd. Hierdoor heeft hij tijd gekregen om de huidige actieve trainingen voor te bereiden,  nieuwe groepsleiders te trainen en andere dingen die voor de stichting moeten gebeuren uit te werken.

Maar wij zien oogst! We zien heel veel mogelijkheden maar hebben gebrek aan tijd. We hebben niet de financiële middelen om Rombert in dienst te nemen of andere werkers een vergoeding te geven. Afgelopen jaar groeiden de financiële middelen maar die zijn ook weer gedaald. We doen wat we kunnen en vertrouwen op Gods leiding en timing hierin dat hij zal voorzien. Een tekst waar we ons aan vasthouden is 2 Korinthe 9:6-8
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Tot slot
Al met al hebben we een bijzonder eerste jaar mogen meemaken. We hebben cursisten zien groeien & vernieuwd zien worden. Daarnaast hebben we de stichting kunnen bouwen en gaan nu gericht aan het werk hoe we onze missie verder tot stand kunnen brengen. We zien dat we dit in al heel wat levens werkelijkheid hebben zien worden en dat we uit mogen zien naar dat wat er voor ons ligt.