We hebben een ANBI Status, geef jij ook?

We hebben je steun hard nodig. Nu we Rombert in dienst hebben genomen en een kantoor hebben ingericht stijgen de kosten. We geloven dat er genoeg mensen zijn die ons steunen. Als je een training bij ons hebt wordt niet betaald door de Schuilplaats / Connect, we leven van de giften die deelnemers geven. Wil jij het mogelijk maken dat anderen deze training volgen? Voor 20,- per maand maak je het mogelijk maar natuurlijk zijn we blij met elk bedrag.  Wil je dat mogelijk maken dan is ons rekening nummer: NL06RABO0327777303 t.a.v. Follow the Wind.

We hebben van de belastingdienst de zogenaamde ANBI-status verkregen.  Hierdoor is het vanaf heden mogelijk dat de giften die de mensen aan ons willen geven aftrekbaar zijn bij de belastingdienst, dit maakt dat het aantrekkelijker wordt voor mensen om Follow the Wind financieel te ondersteunen. Je hoeft dus niet meer je gift via de Schuilplaats over te maken maar rechtstreeks.