Waar staat de stichting eigenlijk voor. Hier lees je de visie, missie en 5 jaar doelen die stichting Follow the wind zal door haar werk de volgend Visie en missie najagen.

 

Missie: Follow the Wind gaat Jezus Christus verkondigen en daardoor in het hart van miljoenen mensen passie voor het leven in Gods Koninkrijk tot leven brengen, en hun een levensstijl aanleren die gevormd wordt door de principes van Gods Koninkrijk.

 

Visie: Follow the Wind wil mensen van alle leeftijden en culturen het evangelie verkondigen en hun trainingen geven over de liefde van God, het offer van Jezus en de kracht van de Heilige Geest waardoor deze mensen toegerust worden om te leven als volwassen kinderen van God en krachtige dienaren van het Koninkrijk van God. Deze missie willen gaan realiseren door om de 5 jaar nieuwe doelen te stellen. Daarom zullen wij de komende 5 jaar aan de volgende 5 doelen werken.

  1. Over 5 jaar hebben we op 10 verschillende plekken een relatie met groepen mensen, die we regelmatig voorzien van trainingen
  2. Over 5 jaar hebben we 100 krachtige getuigenissen van mensen waar het nieuwe leven in Gods Koninkrijk op een krachtige manier tot stand gekomen is
  3. Over 5 jaar hebben we brede achterban en inkomstenstroom gekregen waardoor het werk in een sterke groeifase is gekomen
  4. Over 5 jaar hebben we nog 3 korte en minimaal 1 lange cursus ontwikkeld