Verwonderd over Gods werk na bewapend- en gefundeerd leven in de Schuilplaats

Wat gaat de tijd toch snel voorbij. Het is alweer 8 maanden geleden dat we aan met het nieuwe onderwijsjaar in de Schuilplaats begonnen en inmiddels zijn alle trainingen die we dit jaar in de Schuilplaats geven afgelopen. De afgelopen tijd hebben we weer bijzondere onderwijsavonden mogen hebben en hebben we veel mensen zien groeien en nieuwe stappen zien maken in hun leven.

God had aan het begin van het jaar gezegd dat hij dit jaar veel dingen in het leven van de cursisten wakker zou gaan maken, waardoor het nieuwe leven van de studenten tot leven zal komen. We kunnen ook echt zeggen dat we dit jaar echt hebben zien gebeuren. Daarnaast is er nog iets bijzonders aan de gang de afgelopen tijd. Rombert hat het idee dat God 2 jaar geleden tegen hem zei dat hij veel moest gaan spreken over bekering, doop en vervulling met Gods Geest. Hij is dit daarom gaan doen en de afgelopen tijd is in de doop vooral een doorbraak! De afgelopen tijd hebben verschillende mensen vanuit het onderwijs de keuze gemaakt om zich te laten dopen. Het is heel bijzonder dat God ons op deze manier gebruikt om mensen keuzes te laten maken voor het nieuwe leven wat de doop in ons leven uitwerkt. Maar het is ook heel bijzonder om, cursisten waarmee je bijna een jaar optrekt te mogen dopen. We zijn daar heel blij mee en dankbaar voor en we zie uit naar alle andere dingen die nog komen gaan.

Gefundeerd leven
We hebben bewapend en gefundeerd leven gegeven, beide 13 avonden. Over gefundeerd leven leest u hier <<link>>

Gefundeerd leven was weer heel anders dan andere jaren. Wat het meeste opgevallen is tijdens de trainingsavonden van gefundeerd leven, is dat de studenten allemaal heel fanatiek de lessen bleven maken en volgen. Andere jaren zag je wel eens dat hoe later het in het jaar werd, hoe minder trouw de mensen kwamen of hoe minder trouw ze het huiswerk gingen maken. Maar dit jaar hadden we een cultuur tijdens deze avonden, waarin alle studenten fanatiek bleven meedoen en allerlei nieuwe dingen ontdekten. Door de avonden heen gaven de studenten aan dat hun leven met God echt veel meer stevigheid heeft gekregen en ook allemaal nieuwe dingen ondernemen met God. De cursisten gaven echt aan dat hun leven veranderde en dat de mensen om hun heen dit ook merkten.

Iemand gaf aan dat hij in zijn leven een slechte gewoonte had waar die altijd al van af wilde maar dat hij de afgelopen tijd opeens opmerkte dat deze uit zijn leven verdwenen was. Deze slechte gewoonte bood zijn leven een fundament, maar deze was heel onbewust geruild door het vele sterkere fundament waarin hij op deze avonden getraind werd. Ook gaf een vrouw aan dat ze eigenlijk al jaren in de gemeente kwamen, maar dat het volgen van deze training haar hele leven op de kop gezet had en op een krachtige manier weer opgebouwd had.

Ook dit jaar is de beoordeling van deze training weer omhoog gegaan. De studenten gaven aan de training in het algemeen een 8,4 met daarbij allemaal bemoedigende teksten, bijvoorbeeld deze twee citaten:

 Het heeft me meegenomen in een nieuw avontuur, namelijk een dieper en inniger leven met God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest en de mensen om mij heen.

 Ik vond het super. Ik ga al 48 jaar naar een kerk en ik hebt nooit dingen begrepen. Maar nu voel ik zoveel liefde in mijn hart