In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in ons land. Alleen al door het coronavirus en de gevolgen van de maatregelen van de regering, hebben we allemaal te maken met nieuwe situaties. Dingen waar we naar uitkeken gingen niet door, ondernemingen die flinke financiële tikken kregen en misschien  heb jij wel te maken gekregen met  ernstig zieken en/of overlijden van familie en vrienden. Maar ook los van het coronavirus kan het zijn dat je de afgelopen tijd te maken gekregen hebt met andere nare dingen, die het leven niet altijd even makkelijk maken. Het is dan soms heel moeilijk om licht aan de horizon te blijven zien. En om in die omstandigheden nog vrede te kennen in ons leven kan dan heel lastig zijn, laat staan dat we het licht voor de wereld om ons heen kunnen zijn, hoe graag we dit ook zouden willen. Voor deze mensen heeft Paulus een hele mooie bemoediging.

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. Romeinen 15:13

Geloven wil zeggen vertrouwen op God Die alles wat Hij gezegd heeft, zal waarmaken, ook al lijkt alles om je heen daarmee in strijd. Dit vertrouwen is gefundeerd in de liefde en goedheid van God de Vader, die ons nooit verlaat of in de steek zal laten. Zijn trouw kleurt iedere morgen weer opnieuw. Hiervan zal de Heilige Geest ons elke keer weer overtuigen door ons het hart van God de Vader te openbaren. Door dit vertrouwen in God de Vader wordt ons leven vervuld met hoop. Want Bijbelse hoop is ons vertrouwen in toekomst, die we kennen door  ons vertrouwen op Koning Jezus. We weten dat hij alle macht in de hemel en op aarde heeft en dat hij met ons zal zijn tot de voltooiing van deze wereld, wanneer hij bij ons op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel zal komen wonen. Van deze waarheid overtuigt Gods Geest ons en die waarheid zal ons hart onder alle omstandigheden vervullen met vreugde en vrede. Omdat we onder alle omstandigheden het belangrijkste weten, en dat is dat we door Jezus Christus Kinderen van God de Vader zijn, zullen we onder alle omstandigheden onwankelbaar zijn als Jezus door de Heilige Geest de bron van onze hoop voor toekomst is. Door de vreugde die deze hoop ons geeft zullen we automatisch een licht voor de mensen om ons heen zijn, omdat zij verlangen naar de hoop, vrede en vreugde die wij hebben maar die het leven zonder God de Vader hen niet geven kan. Laten we daarom zo ons licht schijnen, bij alles wat we doen, door de hemelse hoop, vreugde en vrede die niet door onze kracht in ons leeft, maar omdat de Heilige Geest die in ons hart tot leven gebracht heeft. Daarom wil ik je bemoedigen: vraag om nieuwe hoop, vrede en vreugde en de Geest zal het je door Zijn kracht geven.

Gebedspunten

  • Willen jullie de komende tijd bidden dat God duidelijk laat zien welke stappen we als stichting mogen zetten en waar we ons als stichting op mogen focussen in deze tijd.
  • Willen jullie bidden dat de tweede helft van het onderwijs jaar, ondanks de omstandigheden van de corona crisis , krachtig invloed zal hebben op het leven van de studenten.