Groep mensen aan tafels kijkend naar de spreker.

Begin Januari waren we met een leuke groep mensen van start gegaan met onze nieuwste training “Gelijk leven”. Tijdens deze training bestuderen we de gelijkenissen van Jezus en reflecteren we ons leven aan de hand van de lessen die Jezus door de gelijkenissen geeft.

Open sfeer

Tijdens de avonden van deze training was er een zeer open sfeer onder de cursisten, waardoor ze heel eerlijk over hun dagelijks leven spraken. Door deze persoonlijke gesprekken hielpen ze elkaar om de gelijkenissen praktisch te maken en toe te passen in hun dagelijks leven. Het voor elkaar bidden wat hieruit voort vloed, vinden de cursisten zeer waardevol. Dit maakt de training tot een heel persoonlijk proces, waarin de cursisten bemoedigend met elkaar oplopen.

 

Eind evaluatie

Hierdoor gaf 90% van de cursisten in de eindevaluatie aan deze tranig zeer goed te vinden. Als onderbouwing hiervoor gaven de cursisten aan de cursusavonden altijd goed, leerzaam en gezellig te vinden. Dit komt omdat de cursisten de gelijkenissen in bredere context bekijken. En door verschillende evangeliën naast elkaar te leggen werden de betekenis van de gelijkenissen nog mooier en dieper.

Veel cursisten die hun hele leven in de kerk komen gaven aan de betekenis van de gelijkenissen voor het eerst echt goed gingen begrijpen. Hierdoor werd de diepte van Jezus onderwijs voor hun echt duidelijk. Ze geven aan dat ze zichzelf hierdoor konden afvragen hoe ze zelf in Jezus tijd gereageerd zouden hebben.

Daarnaast vinden de cursisten het onderwijs op de avond zeer goed onderbouwd en daardoor een fijne diepgang heeft.

 

Praktisch maken

De cursisten geven aan dat de spreker tijdens het onderwijs regelmatig een koppeling naar zijn eigen leven maakt, wat het onderwijs erg herkenbaar en praktisch voor de cursisten maakt. Ook doormiddel van de praktische vragen en de praktische uitdaging wordt de vertaalslag naar onze tijd en ons eigen leven gemaakt. Om de cursisten niet alleen te laten luisteren gingen ze doormiddel van de praktische uitdaging ook aan de slag. Dit zorgde er voor dat de cursisten ook op een praktische manier met het onderwerp bezig blijven. Dat maakte de training tot een zeer leerzaam proces. Een cursist gaf aan dat dit ervoor gezorgd heeft dat ze in het dagelijks leven meer bewust geworden is van Gods en Jezus aanwezigheid in haar leven.

 

Nieuwe verbond

Meerdere cursisten geven aan dat door de verwerkingsopdrachten ze ontdekt hebben nog dagelijks vanuit het oude verbond te denken. Dit komt omdat ze door de training een groter besef van Gods enorme liefde gekregen hebben. Hierdoor gingen de cursisten de andere gelijkenissen vanuit het nieuwe verbond zien. De gelijkenissen werden zo geen nieuwe wet voor ze. Door deze nieuwe blik, vanuit genade, konden de cursisten de gelijkenissen op de juiste manier toepassen in hun leven.

 

De training openbaarde heel concreet verschillende waarheden over een leven vanuit Gods koninkrijk. Soms zagen we de mensen worstelen met de duidelijke woorden die Jezus door de gelijkenissen tot zijn discipelen sprak. Maar deze openbaringen zorgde ook ervoor dat we veel groei bij de mensen hebben gezien.

Eén van de cursisten gaf aan dat ze ontdekt heeft dat Jezus met de gelijkenissen niet alleen spreekt over onze redding, maar daarin ons ook echt de sleutels geeft om te leven vanuit het Koninkrijk van God.

 

We zijn erg blij om deze feedback op onze nieuwste training te krijgen en zijn dankbaar voor alles wat God ons als groep door deze avonden heen gegeven heeft.