Vernieuwd Leven

Vernieuwd Leven

Het is voor een discipel van Jezus Christus zeer de moeite waard om na te gaan welke invloed zijn denken heeft op zijn leven als kind van God en dienaar van Koning Jezus.

In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen die gaan over de staat van ons denken. Zo wordt er gesproken over het niet helder zijn in ons denken (1 Timoteüs 6:5), de zinloosheid van gedachten (Efeze 4:17), en zelfs over het hebben van bedorven gedachten (2 Timoteüs 3:8). De Bijbel spreekt hier vaak over omdat de gedachten van een discipel van Jezus Christus grote invloed heeft op de vrucht van zijn groei proces als kind van God en daarom doet Paulus ook de oproep in Romeinen 12:2 “vernieuwd te worden in ons denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Tijdens de cursus Vernieuwd Leven gaan we met elkaar op onderzoek wat Paulus met deze opdracht bedoelde en bekijken hoe we deze opdracht praktisch kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Je zal gaan ontdekken dat ons leven sterk zal veranderen als we onze oude manier van denken opruimen, en daarvoor in de plaats door de Heilige Geest een nieuwe manier geopenbaard krijgen en eigen maken. Want als wij gaan denken als volwassen kinderen van God, dan zullen wij gaan leven als krachtige dienaren van Koning Jezus.

Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.ROMEINEN 12:3

Informatie

Data

De training zal op de donderdagavond plaats vinden, op de volgende data:

  • 20 april 2023
  • 4 mei 2023
  • 11 mei
  • 25 mei 2023
  • 1 juni 2023

Vanaf 19:20 is er inloop en om 19:30 gaan we van start. We streven er naar om rond 21:30 klaar te zijn.

Locatie

De training wordt gegeven in de het gebouw van Evangelische Gemeente ‘De Schuilplaats’
Adres: Otterloseweg 18A, 6718 ZM Ede

Kosten

Voor de gehele training vragen we een onkostenvergoeding van €40,- , dit is inclusief cursusmateriaal.

Mocht dit bedrag een probleem vormen om mee te doen, neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kan je je aanmelden voor de training.
Aanmelden kan tot 17 april 23:59 uur.