In April zijn we met een hele leuke groep verscheidende mensen van start gegaan met de training Vernieuwd Leven. Op de eerste avond hebben we elkaar eerst leren kennen, door in de tafelgroepjes met elkaar te bespreken met welke motivatie de cursisten aan deze training begonnen zijn. De deelnemers waren in het begin nog wel wat aftastend, maar in de loop van de avond kwam er mede door het delen van elkaars doelen steeds meer openheid binnen de groep.

Opvallend aan de doelen van de cursisten was dat veel deelnemers aan deze training zijn begonnen om Gods en Jezus stem beter te kunnen verstaan. Dat is natuurlijk een prachtig doel om aan te pakken door ons denken hierover te vernieuwen. Het mooie van het delen van elkaars doel voor deze training, is om te horen met welke verlangens alle cursisten naar deze avonden komen. Hierdoor krijgen we als groepsleiders altijd zin om met de cursisten aan de slag te gaan en zien we uit hoe God de Vader en Jezus Christus deze wensen van de cursisten tegemoet zullen komen. Vervolgens hebben we de cursisten gezegend en de Heilige Geest gevraagd of Hij de cursisten tijdens deze training wil helpen om de doelen van hun zoektocht te behalen. Daarna kregen de cursisten, na een blokje onderwijs over het belang van een nieuwe manier van denken, een praktische uitdaging mee naar huis. Hiermee gaan de cursisten  de eerste stappen van deze training aan.

Het boek van de training Vernieuwd Leven, met op de achtergrond de spreker.

Tijdens de tweede avond hebben we allereerst terug gekeken wat de praktische uitdagingen uit les 1 de cursisten opgeleverd had. In deze gespreken gaven de cursisten aan zich bewuster te zijn van de automatische sturing die hun huidige manier van denken aan hun leven geeft. Het lukte de deelnemers om hun gedachtes in kaart te brengen en we zien dat de deelnemers dit proces echt met God doen en dat Hij hun dingen openbaart. Het leuke hiervan is dat de cursisten hierdoor al ontdekken dat ze Gods stem prima kunnen verstaan.

We zijn die avond nog dieper ingegaan op de impact van ons denken op ons leven. En zijn we gaan bekijken welke factoren in het leven van de cursisten hun  huidige gedachten patronen gevormd hebben. Na deze les kregen de cursisten de praktische uitdaging mee om na te denken welke gedachte patronen hun leven tegenhoud om te leven vanuit Gods koninkrijk. Om vervolgens te onderzoeken welke factoren in hun leven deze manier van denken uitgewerkt heeft.

De derde avond begonnen we met het delen wat deze analyse opgeleverd had. Meerdere cursisten wisten de bron van de gedachten die ze wilde veranderen te benoemen. Daardoor kregen ze heel concreet inzicht waar hun manier van denken begonnen is, wat die gedachte onbewust tegen hun zegt en welke invloed deze gedachten op hun dagelijks leven heeft. Hierdoor waren ze klaar om op de derde avond onderwijs te ontvangen hoe ze deze oude gedachten doormiddel van 5 stappen kunnen vernieuwen in gedachten die het leven vanuit Gods Koninkrijk in hun leven tot leven brengt.

Ook na deze les kregen ze de praktische uitdaging mee om deze 5 stappen in hun dagelijks leven toe te passen en een start te maken met het vernieuwen van hun denken.

We zijn erg benieuwd wat dit de cursisten de komende weken gaat opleveren en met welke verhalen ze naar de komende lesavond komen. Daarnaast zien we  ook erg uit wat Gods Geest op de laatste avonden in de harten en in het denken van de cursisten gaat zaaien wanneer we tijdens deze avonden met elkaar enkel en alleen waarheden over ons leven als volwassen kind van God en Daadkrachtige dienaar van Koning Jezus gaan bekijken.