Eind april zijn we van start gegaan met de training vernieuwd leven. Aan het begin van deze training hebben ook deze cursisten eerst hun denkpatronen moeten analyseren, om zo te ontdekken welke leugens hun leven tegenhouden om te leven als volwassen kinderen van God of daadkrachtige dienaren van Koning Jezus. Deze analyse vonden de cursisten eerst erg lastig. Maar op de derde avond viel bij deze groep het kwartje, en konden ze vanaf dat moment echt praktisch aan de slag met het vernieuwen van hun denken.

Vrij van angst

Zo deelde één cursist tijdens deze avond dat door hartklachten in zijn leven, in zijn denken steeds de angst leefde om een hartaanval te krijgen. Hij getuigde dat hij na de vorige les thuis besloten had om afstand te doen van deze gedachten die deze angst in stand hield. En de waarheid aan te nemen dat God bij hem is, alle dagen van zijn leven, tot aan het eind van deze wereld. Door het kenen van Jezus als zijn redder is de dood geen bedreiging meer voor hem.
De manier waarop deze cursist dit deelden getuigde ervan: door de waarheid aan te nemen hij van een constante angst bevrijd is. En daardoor hij kan leven vanuit de vrede van Gods koninkrijk.

Bevestigd in autoriteit

Tijdens de laatste avond ontving een cursiste, door de leiding van de Heilige Geest, een waarheid over haar. Rombert verteld hierover:
“Op het einde van de avond had ik het idee dat God mij woorden gaf voor één van de deelneemsters van een ander tafelgroepje. Woorden waarmee Hij haar wilde bekrachtigen voor haar taak in Zijn Koninkrijk. Daarom ging ik naar deze vrouw toe om met haar deze indruk te delen.
Nu had deze vrouw tijdens de verwerkingsopdracht van deze avond in haar map opgeschreven dat ze meer geestelijke autoriteit van God wilde ontvangen, om hierdoor sterker het leven vanuit Zijn Koninkrijk te kunnen uitleven. Zonder dit te weten, zei ik tegen haar dat ik de indruk had dat God tegen haar wilde zeggen dat zij als kind van Hem bijzondere geestelijke autoriteit ontvangen had, maar dat deze alleen zichtbaar zal worden als zij zal besluiten om vanuit deze autoriteit te gaan leven.
Toen ze deze woorden van God de Vader hoorde, zag je dat deze waarheid haar hart raakte. Ze zei tegen me dat ze deze wens niet in het tafelgroepje gedeeld had, omdat ze dacht dat dit punt niet belangrijk was. Het feit dat ik dit niet kon weten en God mij speciaal met deze woorden naar haar toegestuurd had bevestigde haar dat God haar gaven en talenten wel ziet en belangrijk vindt. Het bekrachtigde voor haar ook de waarheid dat ze de autoriteit waar ze naar verlangde, door de Heilige Geest allang ontvangen had. Deze woorden motiveerde haar daarom ook om dit in haar dagelijks leven weer meer te gaan onderzoeken, door weer meer voor mensen te gaan bidden.

Het was God de Vader die deze vrouw zichtbaar met zijn bemoedigende liefde aanraakte en hierdoor haar denken over zichzelf vernieuwde.”

Enquête

Tijdens deze training hebben we meer van zulke mooie dingen meegemaakt, waardoor de cursisten meer en meer gingen leven vanuit de liefde van God de Vader en de kracht van Koning Jezus.
In de eind enquête geven ze namelijk aan dat ze nieuwe waarheden ontvangen hebben. Ook bekende waarheden hebben een nieuwe diepgang gekregen. Hierdoor kunnen ze heel praktisch de leugens die ze ontdekken vernieuwen tot deze waarheid.
Ze geven aan de inhoud van de training mooi en opbouwend te vinden omdat ze door de training veel over zichzelf en over hun relatie met God ontdekken en geleerd hebben. Dit maakte de training tot een mooi maar ook emotioneel proces, die je echt aanmoedigt om de waarheid van Gods Koninkrijk eigen te maken.

Het bespreken van de training in aparte tafelgroepjes wordt ook zeer gewaardeerd, omdat hierdoor de inhoud van de training echt recht gedaan wordt. Dit werkte volgens de deelnemers ook alleen maar omdat de sfeer van de avonden zeer veilig aanvoelt, omdat de leiding van de avond zelf ook eerlijk over hun eigen leerprocessen zijn.

De cursisten gaven in de enquête daarom ook aan zeer tevreden te zijn. Zo vond 50% van de cursisten de training ‘goed’ en vond de andere 50% de training zelf ‘zeer goed’. We kijken samen met de cursisten terug op een mooie en fijne editie van vernieuw leven.