Verantwoording gevoerde beleid

Op deze pagina vind u verantwoording over het gevoerde beleid.

Op de site vind u verschillende artikelen over de activiteiten van Follow the Wind over 2020. De 5 en 1 jarige doelstelling staan beschreven. Ons beleid is er op gericht groeien te realiseren binnen onze financiële mogelijkheden om daarmee dichter bij onze lange termijn doelen te komen. 2019 was een duidelijk groei-jaar wat we in 2020 hopen voort te zetten. 2019 stond in het teken van het geven van trainingen van 2019-2019 en de voorbereidingen en uitvoering van trainingen 2019-2020. Daar ligt op dit moment alle focus. Daarnaast zijn we bezig met ontwikkelen nieuw materiaal, spreken in andere gemeenten en ontwikkelen van een werkplaats.

Beleidsplan

Jaarverslag

Via onderstaande links kunt u onze jaarverslagen bekijken.

Jaarverslag 2019
Financiële verantwoording 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Ze kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Voor inhuur maken we persoonlijke afspraken die passen bij het charitatieve doel van de stichting.

Over 5 jaar…

  1. … hebben we op 10 verschillende plekken een relatie met groepen mensen, die we regelmatig voorzien van trainingen
  2. … hebben we 100 krachtige getuigenissen van mensen waar het nieuwe leven in Gods Koninkrijk op een krachtige manier tot stand gekomen is
  3. … hebben we brede achterban en inkomstenstroom gekregen waardoor het werk in een sterke groeifase is gekomen
  4. … hebben we nog 3 korte en minimaal 1 lange cursus ontwikkeld