Zoals we in het nieuwjaarsbericht aangaven ben ik vorig jaar vader geworden. Aan het einde van de maand September is Liese geboren, wat ik samen met mijn vrouw als een grote zegen ervaar. We zijn ook nog steeds dankbaar hoe mijn vrouw en Liese uit de heftige bevalling zijn gekomen en dat Liese een gezonde ontwikkeling doormaakt en mijn vrouw steeds meer hersteld. Maar door de pittige bevalling hadden mijn vrouw en dochter wel wat extra zorg nodig. Daarom vind ik persoonlijk deze tijd aan de ene kant prachtige maar ook zeer verwarrend. Het ritme en de tijd die ik had om de werkzaamheden voor de stichting te doen zijn namelijk helemaal op de kop gezet. Uiteraard is dit een logisch gevolg van het ouderschap, maar ik merk wel dat ik dit een momenteel wel een zoektocht vind. Ik wil er namelijk voor mijn vrouw en dochter zijn, maar ook de stichting ontwikkelen en de kwaliteit van ons huidige onderwijs en nieuwe onderwijs behouden, wat ook beroep op mijn tijd en aandacht doet.

Ook vind ik het soms lastig om vanuit deze nieuwe situatie overzicht te hebben, om weer nieuwe stappen op te pakken en ben ik zoekend naar hoe ik dit het beste doen kan. Hierdoor zijn de werkzaamheden van de stichting afgelopen tijd ook minder snel gegaan dan ik zelf bedacht had. Ik vind dit vooral naar de sponsoren van de stichting vervelend omdat ik hun steun en investering zeer waardeer en ook de nodige prestaties wil leveren waarvoor zij de stichting steunen. Toch merk ik ook dat ik qua tijd, energie en snelheid momenteel niet meer kan dan ik momenteel doe. Ik ben erg blij dat de kwaliteit van de trainingen er niet onder geleden heeft (hier kom ik verderop in de nieuwsbrief op terug ), maar ik hoop in de toekomst mijn draai en het overzicht weer beter te pakken hebben, zodat ik weer sneller en efficiënter nieuwe stappen kan zetten om de doelen van de stichting te bereiken. Ondanks alles blijft mijn hoofddoel om God de Vader en Koning Jezus te volgen en daarom wil ik me geen zorgen maken over de dag van morgen, maar iedere dag bekijken wat God voor de stichting heeft klaar liggen. Wat hierdoor de afgelopen maanden wel gebeurd is en wat God door onze activiteiten wel heeft kunnen doen, wil ik in de rest van deze nieuwsbrief met jullie delen.

De try-out van de nieuwe training gelijk leven

Met de ontwikkeling van de training ‘Gelijk Leven’ zitten we momenteel aan het einde van een eerste try-out versie. Het is heel erg leuk om dit gloednieuwe materiaal met een enthousiaste groep  mensen uit te proberen en op deze manier te ontdekken of de huidige opzet van de training in de praktijk ook echt werkt.Tot nu toe ben ik er voor mezelf achter gekomen dat de training tijdens de avonden de studenten steeds één krachtige reflectie aanbiedt, die gaat over het thema wat de gelijkenis van die avond behandelt. Doormiddel van het huiswerk van de training ontdekken de studenten thuis al het thema van de gelijkenis en denken ze voor een deel ook al na hoe dit thema momenteel  in hun leven een plek krijgt. Op de trainingsavond gaan we volgens dieper op dit thema in en de praktische uitdaging helpt de studenten om dit thema in hun dagelijks leven aan te vullen of opnieuw te bekrachtigen.

Het voordeel van deze opzet is dat de training meerdere thema’s op een korte en krachtige manier bekijkt. Het nadeel hiervan is alleen wel dat de training minder doelgericht één specifiek thema uitwerkt in het leven van de cursisten, zoals onze andere trainingen dit allemaal wel doen. Dit geeft de  training een hele andere dimensie dan de andere trainingen. Bij de training bewapend leven komen alle studenten om te leren hoe ze de wapenrusting praktische uitleven en hebben alle studenten iets aan elke avond. Maar bij de training gelijk leven komt het voor, door de wisseling qua thema’s, dat de ene cursist niet veel met de avond had omdat hij dit in zijn leven al wel terug zag, terwijl een andere cursist diezelfde avond een van de mooiste avonden vond, omdat het zijn leven juist erg verrijkt heeft.  Dit maakt de opzet ook weer krachtig omdat iedereen tijdens deze training wel een moment heeft waarop hij een ander kan zegenen met zijn levenservaring en op het ander moment gezegend wordt door de levenservaring van iemand anders. Ook vraagt de training een compleet andere voorbereiding, omdat de wisseling qua thema in deze training ervoor zorgt dat je de meest noodzakelijke punten van een bepaald thema op een avond ook behandeld moeten worden en niet meegenomen kunnen worden naar een volgende avond van training, omdat er dan iets heel anders behandeld gaat worden. De studenten die nu aan deze try-out mee doen zullen dit ook wel merken, omdat het allemaal mensen zijn die ooit bij ons een andere training gevolgd hebben. Daarom ben ik erg benieuwd wat ze ons aan het einde van de try-out in de feedback zullen terug geven. Zeker de eerste paar lessen was het wel even zoeken hoe je deze opzet en dimensie van de training het beste tot zijn recht liet komen.

Maar ondanks dit hebben we mooie open avonden gehad waarin we elkaar hebben mogen zegenen en bemoedigen met de mooie beloften, waarheden en uitdagingen die de gelijkenissen ons geven. Daarnaast ben ik de training ook verder aan het uitschrijven en heb ik in de afgelopen periode weer twee nieuw hoofdstukken kunnen afmaken waardoor we nu in totaal 10 hoofdstukken af hebben. Deze hoofdstukken zullen we vervolgens weer aanpassen met de feedback die we vanuit de try-out zullen ontvangen, om zo een krachtige nieuwe training te ontwikkelen waarmee we gelijk leren leven aan de gelijkenissen

De training vernieuwd leven
In maart zijn we in de Schuilplaats in Ede weer met een nieuwe groep mensen van start gegaan met de training vernieuwd leven. In vijf avonden gaan we met deze groep mensen weer een korte maar avontuurlijke reis maken, waarin we met elkaar ons denken gaan observeren, reflecteren om vervolgens de gedachten die niet thuishoren in een leven vanuit Gods Koninkrijk, met de waarheid te vernieuwen. De cursisten zijn zo enthousiast om hiermee bezig te gaan dat ze gelijk aan de slag wilden gaan met het vernieuwen van hun denken en de eerste stappen waarin ze hun denken moeten observeren wilden overslaan. Deze gedrevenheid maakt het heel fijn om met deze studenten te werken en we zien er daarom naar uit wat deze training de komende weken  in het leven van deze cursisten gaat uitwerken. Maar wat we daarin hebben meegemaakt horen jullie de volgende keer, wanneer deze training afgelopen is.

De training bewapend leven
Met de training bewapend leven zijn we inmiddels al weer over de helft van de training. Bij de start van de training hadden we het idee God tegen ons zei dat het een rustig jaar zal zijn, maar dat we ondanks dat moesten blijven doen waarvoor hij ons geroepen had. God had deze woorden niet voor niks gegeven want het aantal deelnemers viel dit jaar door de corona crisis inderdaad veel lager uit dan we normaal gesproken gewend waren. Toch zijn we dit jaar met dezelfde verwachting van start gegaan en kwamen we er al snel achter met wat een prachtige groep mensen we dit jaar hadden.De groep van dit jaar wil namelijk heel graag een bewapend leven leren uitleven en deze honger is door de eerste helft van de training nog groter geworden omdat ze hierdoor nog bewuster geworden zijn, waarom ze de geestelijke wapens in hun leven nodig hebben, namelijk om te kunnen leven als volwassen Kinderen van God de Vader en daadkrachtige dienaren van Koning Jezus. Deze eerste helft van deze training verliep een beetje rommelig. Dit kwam vooral door de maatregelen i.v.m. corona die vele veranderingen, onzekerheden en onduidelijkheid met zich meebracht. We hadden verwacht dat deze onrust terug te zien zou zijn in de uitwerking van de training en daarmee ook in de tussenevaluatie die we elk jaar halverwege de training houden. Maar tot onze eigen verbazing was dit niet het geval. Het lijkt wel of God ieder jaar weer een diepere laag van Zijn liefde en genade openbaart. Want ook dit jaar zien we heel sterk hoe Hij heel liefdevol de cursisten uitnodigt voor een dieper vertrouwen en overgave aan Zijn liefde en zorg. Elke avond merken we de liefdevolle aanwezigheid van God en staan we verbaasd over de verandering die hierdoor plaatsvinden in de levens van de mensen. Per avond lijkt het of de cursisten meer en meer open staan voor de liefde van God de Vader en het Koningschap van Koning Jezus, waardoor ze hun leven en dat van hun gezinnen meer en meer in Hun handen leggen. We zien dat dit proces hun harten stap voor stap herstelt van pijn en bevrijdt van angsten, waardoor de studenten elke avond meer vrijheid en vreugde ontvangen. Op dit moment zijn we iets over de helft van de training en we zien dat de cursisten het geleerde over de Geestelijke wapens nu echt ‘pakken’ en toepassen in de praktijk van hun dagelijks leven!

Hierdoor transformeren de levens van de cursisten stap voor stap naar een bewapend leven, waar de leugens van Satan niks tegen kunnen beginnen. De studenten gaven in de tussenevaluatie zelf ook aan heel tevreden te zijn en beoordelen alle onderdelen van de training met goed of zeer goed. Ze geven aan het een intensieve maar erg interessante training te vinden, die elke avond weer en bemoedigend is. Ook de onderwijsvorm vinden de mensen erg fijn. Ze vinden de avonden gezellig en vooral de gesprekken in de kleine groepjes erg kostbaar. De studenten geven aan de verwerkingsopdrachten en praktische uitdagingen verhelderend en op een goede manier confronterend te vinden. Hierdoor zetten ze de studenten aan het denken en dagen ze de studenten uit om met bepaalde zaken in hun leven aan de slag te gaan. De studenten merken dat dit vooral tot de ontwikkeling van een bewapend leven leidt. Dit proces blijft altijd heel mooi om mee te maken. We zien daarom erg uit naar dat wat God door het laatste deel van deze training nog allemaal wil doen in het leven van de cursisten.

Onze zoektocht naar extra mankracht en een nieuwe werkplek
De afgelopen tijd zijn we als stichting ook bezig geweest om de mankracht en het werkgebied van de stichting te vergroten. We hebben namelijk al een tijdje het plan om iemand in dienst te nemen die samen met Rombert de Stichting verder tot bloei gaat brengen. Met deze nieuwe mankracht zal de stichting in staat zijn om meer dingen te kunnen oppakken en wordt de stichting aangevuld met talenten die Rombert niet bezit. Op deze manier zien we de stichting nieuwe activiteiten opzetten, en een volgende stap zetten in haar eigen ontwikkeling, waardoor we meer en meer de droom die God de Vader de stichting gegeven heeft zullen uitleven. De afgelopen tijd hebben we de vacature een paar keer met onze nieuwsbrief gedeeld, wat ons bijna een nieuwe medewerker opgeleverd heeft, maar deze heeft uiteindelijk toch gezegd de vacature niet in te willen vullen. Daarom gaan we ons zoekgebied de komende tijd uitbreiden om daarmee onze zoektocht naar iemand die het avontuur van Follow the wind met ons aan wil gaan.

Mochten jullie interesse in deze vacature hebben of bij het lezen van dit nieuws aan iemand anders denken, dan is de vacature voor deze functie  hier te vinden: https://followthewind.nl/wij-groeien-en-zoeken-daarom-een-nieuwe-betaalde-medewerker/

 Daarnaast hebben we de afgelopen tijd ook geprobeerd om ons werkgebied te vergroten door onze onderwijs diensten aan andere kerken aan te bieden. We hebben verschillende kerken gemaild en gevraagd of ze met ons in gesprek wilden gaan zodat we ons als stichting kunnen voorstellen. Helaas hebben we hier nog geen positieve reactie op gehad. Dit was aan de ene kant teleurstellend, maar we blijven bidden voor Gods leiding  in dit proces en daardoor geloven we ook dat God de plekken waar wij Hem mogen dienen op het juiste moment aanwijzen zal. Wel hebben we de afgelopen tijd van mensen de vraag gehad of onze trainingen volgend kerkjaar weer ergens van start gaan. Deze mensen gaan we de vraag stellen of zij het zien zitten om samen met ons de training ergens te faciliteren, zodat we op deze manier een nieuwe werkplek voor de stichting creëren. Op deze manier hopen we de wind te volgen die God de Vader ons aangeeft. Mocht het jou nu aanspreken om één van onze trainingen op deze manier een nieuwe werkplek te willen geven neem dan gerust contact met ons op, en dan zullen we met elkaar bespreken wat er mogelijk is.

Als je wilt weten welke trainingen we als stichting hiervoor allemaal aanbieden, dan kun je via deze linken uitleggen over onze trainingen bekijken:

 Gefundeerd leven: https://followthewind.nl/gefundeerd-leven/

Bewapend leven: https://followthewind.nl/bewapend-leven/

Vernieuwd leven: https://followthewind.nl/vernieuwd-leven/
Al deze stappen willen we ook biddend blijven doen, zodat we niet voor God uitrennen en aan dingen beginnen waar we nog niet klaar voor zijn. Ons doel blijft om Zijn wind te volgen en Hem te dienen op de plekken waar Hij ons voor roept.

 Gebedspunten

Wij kunnen als stichting niet zonder de leiding van Gods Geest en gebed van mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zou u daarom willen bidden en danken voor de volgende actuele zaken:

  • Wilt u God de Vader en Koning Jezus danken voor alles waarmee hij ons gezegend heeft om ons werk in Zijn Koninkrijk te kunnen doen, en wat Hij door onze activiteiten in de levens van mensen heeft uitgewerkt.
  • Wilt u bidden voor duidelijke leiding van God de Vader en Koning Jezus, zodat heel duidelijk wordt wat de volgende stap is die we met de stichting mogen zetten.
  • Wilt u bidden voor de invulling van onze vacature. Dat de juiste persoon op het juiste moment zich bij onze missie zal aansluiten.
  • Wilt u bidden voor de lopende onderwijs activiteiten, dat Gods liefde en wijsheid door ons handelen zichtbaar zal worden waardoor in de levens van huidige studenten de volheid van het leven vanuit Gods Koninkrijk meer en meer tot leven komt.