Afgelopen periode hebben we bij de 18+ groep “Aan tafel” en bij een buurtschap avond van Evangelische Gemeente ‘De Schuilplaats’ in ede onderwijs mogen geven. Beide groepen hadden gevraagd of we ze iets konden vertellen over het uitleven van een bewapend leven. Hierdoor hebben we op beide avonden eerst ons onderwijs geven, om vervolgens doormiddel van gesprekken de mensen verder te helpen hoe ze de principes, die Paulus ons in Efeziërs 6 aanreikt, in hun dagelijks leven eigen kunnen maken. Dit hebben we gedaan door de deelnemers praktische handvatten aan te reiken, die ze helpen om te groeien in hun leven vanuit Gods Koninkrijk. Van beide avonden willen nu kort vertellen hoe deze avonden zijn verlopen.

Onderwijs geven bij de 18+ groep “ Aan tafel”

Elf mensen in een zaaltje kijkend naar de spreker Rombert en de beamerscherm met daarop:

De groep “Aan tafel” hebben we specifiek onderwijs mogen geven over het evangelie van de vrede, die Paulus in zijn Efeziërs brief vergelijkt met de sandalen van een Romeinse soldaat. We hebben met deze groep eerst verschillende interpretatie van dit wapen bekeken, om vervolgens tot een conclusie te komen, wat dit wapen volgens ons precies inhoudt. Tijdens de les konden de jongeren veel vragen stellen, waardoor we al pratend met elkaar ontdekten wat dit wapen precies inhoudt.

Het was tof om bij deze groep onderwijs te mogen geven, omdat de deelnemers erg hongerig waren om te leren hoe ze meer en meer vanuit Gods Koninkrijk kunnen leven.
De jongeren gaven aan dat ze de avond super inspirerend, leerzaam en ook erg gezellig hadden gevonden. Ook gaven ze aan dat we ze veel praktische tips hebben kunnen geven, waardoor de les toepasbaar werd voor hun eigen leven. Een jongere vertelde dat de les haar een vernieuwde blik had gegeven op wat zij dacht voor haar bekende Bijbeltekst was. Ze was door de les geïnspireerd geraakt dat de vrede van God haar basis mag zijn en dat Jezus echt overwonnen heeft en ook echt Koning is. Ook al heeft ze soms geen idee wat ze van de dingen in de wereld moet vinden, deze les heeft haar bemoedigd dat Jezus’ Koningschap de basis mag zijn waaruit ze leven mag, en wat er voor zorgen zal dat de vrede van God Koninkrijk haar basis blijft.

Als stichting zijn we erg blij dat we de jongeren op deze manier hebben mogen bemoedigen en geloven dat wat die avond gezaaid is, ook vrucht zal dragen.

Onderwijs bij de buurtschap

Acht mensen zitten in een woonkamer in een kring.Een tijdje geleden benaderde een buurtschap van van Evangelische Gemeente ‘De Schuilplaats’ onze stichting om daar onderwijs te komen geven over de gehele wapenuitrusting uit Efeziërs 6. Van te voren hebben we met de leider van deze groep goed afgestemd wat hun verwachtingen waren van deze avond, zodat wij in onze voorbereiding hier ook op konden afstemmen.

Deze avond had als uitdaging dat we alle wapens van de wapenuitrusting wel recht wilde doen en het praktisch wilde maken, maar niet tot 00:00 in de nacht de tijd hadden om les te geven. Daarom hebben we tijdens de voorbereiding van deze avond naar een vorm gezocht waarmee we de wapens op een korte en krachtige manier konden uitleggen, zonder afbreuk aan haar betekenis te doen. Ook wilde we dat de deelnemers van de avond genoeg ruimte kregen om vragen te kunnen stellen. Al met al was dit even zoeken, maar is dit volgens ons wel goed gelukt. We hadden met de groep namelijk hele goede gesprekken en hebben daarin alle facetten van de wapenrusting recht kunnen doen. De buurtgroep gaf achteraf aan dat zij zeer enthousiast naar deze avond terugkeken. De mensen geven aan dat ze veel geleerd hadden en thuis nog veel dingen opgeschreven hadden, zodat ze deze informatie niet zouden vergeten. Ze gaven aan dat de inhoud van de avond ze nog steeds bezighoudt en dat dit er voor zorgt dat ze bepaalde geestelijke in hun leven beginnen te herkennen. Hier waren ze erg blij mee, omdat dit ervoor zorgt dat ze zich daar dan ook heel gericht tegen kunnen bewapenen.  Ook gaven de kringleden aan dat ze door de avond geïnspireerd werden om ook anderen mensen ermee te bemoedigen. Omdat de avond zoveel te weeg bracht heeft de groep besloten om de volgende buurtschap avonden nog door te praten over de wapenrusting, aan de hand van de verwerkingsopdracht die we de studenten meegegeven hadden om van de wapenrusting een bewapende leven te maken. Al met al zijn we erg blij dat we deze groep mensen op deze manier hebben kunnen bemoedigen.