Na een periode van schrijven was het ons gelukt om weer 6 nieuwe lessen over de gelijkenissen af te krijgen. Tijd om met deze nieuwe lessen weer een try-out te houden. Hiervoor hebben we een groepje mensen uitgenodigd om aan deze try-out mee te doen, die de eerste 7 lessen van deze nieuwe training al gevolgd hadden. Op deze manier konden zij deze nieuwe training verder afmaken en waren ze voor ons in staat om de rode draad die door deze training loopt goed op te pakken.

Eind april zijn we met deze groep mensen van start gegaan. Twee mensen aan tafel samen lezend uit het trainingsboek.De eerste avond van deze training ging over Jezus oproep aan Zijn discipelen om te leven als licht voor de wereld.Tijdens deze eerste avond hebben we als groep gekeken welke korenmaat over ons leven ligt, waardoor ons licht meer gedoofd wordt dan wij zouden willen, of waardoor het licht van Gods Koninkrijk in ons leven misschien wel helemaal uitgedoofd is. Door de reflectie ontstonden er tijdens deze avond eerlijke gesprekken. Er zijn verschillende dingen door de cursisten aan Jezus gegeven zijn, en hebben we de Heilige Geest uitgenodigd om het licht van Gods Koninkrijk door ons leven weer sterker te laten branden voor de mensen om ons heen. Vervolgens is de groep met een praktische uitdaging naar huis gestuurd die hun uitdaagt om in hun omgeving te leven als het licht van Gods Koninkrijk voor de mensen om hun heen. Tijdens de tweede avond kwamen de cursisten met mooie verhalen terug. Ze merkte door de week vooral dat de les hun stil had gezet en had laten nadenken hoe serieus ze deze opdracht van Jezus namen.

De titel van dit hoofdstuk, wat de uitnodiging aan de cursisten beschrijft, is: ““Wil jij voor mij zijn, wat ik voor jouw was?”. De cursisten merkten dat deze titel hun hielp na te denken, hoe zij Gods Koninkrijk door de week konden vertegenwoordigen, zoals Jezus dit voor hun gedaan had.

De tweede les hebben we vooral stil gestaan bij de vraag die Jezus aan zijn discipelen stelt: hoeveel het volgen van Hem hun mocht kosten.Door deze directe vraag van Jezus ontstond er een hele bijzondere sfeer. We hebben met elkaar besproken wat we bereid zijn op zij te zetten. Ook met het scenario dat onze familie niet positief reageert op onze keuze om gehoorzaam te zijn aan Jezus’ roeping om naar een ander land te gaan.
Deze vraag van Jezus vond niet iedereen even makkelijk te beantwoorden en daarom besloten we als groep om deze vraag voor ons zelf mee te nemen naar huis en hier serieus over na te denken en dit persoonlijk met Jezus te bespreken.

We zien daarom uit naar de volgende avond om te horen met welke verhalen de cursisten terugkomen. Maar we zien er ook naar uit wat we met deze groep mooie mensen de komende tijd door de lessen nog allemaal gaan ontdekken over een leven vanuit Gods Koninkrijk. Waardoor we met elkaar meer en meer gelijk gaan leven aan de boodschap van Jezus gelijkenissen.