In april zijn we gestart met de try-out van Gelijk Leven deel 2. In de vorige nieuwsbrief kon je lezen over de eerste avonden. Met de lessen van de eerste avond als basis, werd de derde les praktisch door de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.
Aan het begin van de les deelde de cursisten wat ze van dit hoofdstuk, over deze bekendste gelijkenis van Jezus, vonden.
Door de manier waarop het geschreven was en de uitleg over deze gelijkenis, werd het verhaal als zeer spannend ervaren. Dit zorgde ervoor dat deze gelijkenis die ze al heel goed kende helemaal opnieuw tot leven kwam.  Ook deze avond gebeurde er mooie dingen met de groep. Op de startvraag of ze zelf wel eens barmhartigheid ontvangen hadden werden er mooie getuigenissen gedeeld. Over hoe de cursisten toen zij in nood waren door anderen geholpen werden. Het was bijzonder om in de ogen van de mensen te zien, wat het vertellen over die ontvangen barmhartigheid met de cursisten deed. Hierdoor werden ze zich heel bewust van de kracht van barmhartigheid, die ons doet leven als licht voor de wereld, wanneer wij Jezus voorbeeld hierin opvolgen.
Tijdens deze avond hebben we 5 eigenschappen bekeken die ons barmhartig maken. Daarvan hebben we één eigenschap gekozen die we in ons leven meer ruimte willen geven. We hebben aan Gods geest gevraagd of hij deze eigenschap in ons leven vorm wil geven, zodat het als een vrucht van Gods geest een onderdeel van ons dagelijks leven wordt.

Op de vierde avond hebben we gekeken naar de gelijkenis die ons verteld over een man die met vrijmoedigheid naar een vriend kwam om hem te vragen wat die nodig had. Met deze gelijkenis wilde Jezus zijn discipelen leren om met vrijmoedigheid met God de Vader te spreken, en Hem met dezelfde vrijmoedigheid te vragen wat zij nodig hebben. De cursisten gaven aan dat door de uitleg van het “Onze vader”, die ze in dit hoofdstuk kregen, het voor hun duidelijker geworden is, dat God zelf bij alle aspecten van hun leven betrokken wilde zijn. Tijdens deze avond hebben we besproken hoe we onze relatie met God ervaren en in hoeverre wij ons vrijmoedig voelen om bij God de Vader onszelf te zijn. Onze conclusie als groep was, dat we God het meeste eren als we bij hem komen zoals die ons ooit zelf gemaakt heeft. Hierdoor hebben we die avond als groep besloten om ons leven, zoals we zijn, die avond opnieuw aan God de Vader over te geven.

Op de vijfde avond stond de gelijkenis over de komst van de sterkere centraal. Met deze gelijkenis leert Jezus zijn discipelen sterker dan Satan te zijn, en dat hij daarom de autoriteit bezit om mensen te genezen en te bevrijden. Tijdens het bespreken van het huiswerk, gaven de mensen aan het soms wel lastig vinden om Satan te zien als een verslagen vijand, omdat zijn invloed in de wereld nog heel duidelijk zichtbaar is. Hierdoor sloeg het onderwijs wat we voor die avond voorbereid hadden heel mooi bij de groep aan. Daarin stond namelijk centraal dat Jezus Satan overwonnen en ontwapend heeft. En ook dat God ons de wereld in gestuurd heeft, net zoals Hij Jezus als de Sterkere over Satan de wereld ingestuurd had. Het mooie was dat aan het einde van de avond, cursisten aangaven dat bij hun echt een kwartje gevallen was, dat ze altijd veel te groot over Satan hadden gedacht, en ze zich nu door hun verbondenheid met Jezus, boven Satan voelden staan door de kracht van Gods Geest.

Op de laatste avond van deze try-out hebben we naar de gelijkenis van de rijke man met volle schuren gekeken. Deze gelijkenis vertelde Jezus aan een man die Hem kwam vragen om hem te helpen bij een erfeniskwestie. Deze man wilde met deze erfenis zijn angst voor te kort en zijn angst voor de toekomst opruimen. Dit vond Jezus een dwaas plan omdat aardse schatten ons leven geen zekerheid geven. Maar dat een leven gefundeerd in de liefde van Gods Vaderschap ons leven de zekerheid geeft die we al ons hele leven zoeken. Op deze avond hebben we het met elkaar gehad of we deze dwaze focus, die ons schijn zekerheid geeft, in ons eigen leven herkennen. Ook dit leverde weer prachtige gesprekken op, waarin we onze levensstijl aan de hand van deze boodschap van Jezus over Gods vaderhart konden reflecteren of deze ook overeenkwam met deze waarheid.

Elke avond was heel bijzonder en daardoor zeer een geslaagde try-out. We zien daarom erg uit naar de feedback van de cursisten, om daarmee de training te verbeteren en daarmee het schrijfproces van deze training definitief af te ronden. Zodat we deze training aan nog veel meer mensen kunnen aanbieden.