Gelijk Leven

Je leven vormen naar de principes van Jezus gelijkenissen

Jezus vertelde in zijn leven op aarde tientallen gelijkenissen. Deze gelijkenissen hadden tot doel om Zijn discipelen te leren leven vanuit de genade van het evangelie en naar de principes van het Koninkrijk van God. Tijdens de training “gelijk leven” kruipen we in de gedachtegang van Jezus en zijn discipelen, met name de Joodse context, om te ontdekken wat Hij met zijn gelijkenissen aan zijn discipelen wilde leren. Wanneer we dit scherp voor ogen hebben zullen we vervolgens ons eigen leven aan de hand van deze lessen van Jezus reflecteren, om zo ons leven tot bloei te laten komen.

“Al deze dingen zei ​Jezus​ in ​gelijkenissen​ tot de menigte; hij sprak uitsluitend in ​gelijkenissen​ tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de ​profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in ​gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Mattheüs 13:34-35”

Informatie aankomende training

Op dit moment wordt de training Gelijk Leven niet gegeven. Via onze social media en nieuwsbrief kan je op de hoogte blijven wanneer er weer een training start.