Trainingen

Door kern- en intensieve trainingen rusten we mensen toe te groeien in hun identiteit in Christus en echt aan de slag te gaan met een nieuwe levensstijl ontwikkelen. Daarin zit ons verlangen: dat je gaat uitleven wat God voor je klaar heeft liggen.

Verdiepingstrainingen

(4-6 avonden)

In de korte trainingen willen we mensen toerusten om zich te ontwikkelen in hun bestemming. Met stevig theoretisch onderwijs en praktische opdrachten, die deels op de avond zelf en deels in het dagelijks leven uitgevoerd zullen worden. Zo behandelen we in een korte periode op een krachtige manier een bepaald onderwerp.

Levensstijltrainingen

(10-15 avonden)

Met intensieve trainingen leggen we fundamenten voor een andere levensstijl. Om dat te realiseren is een langere periode nodig. Hierbij zullen de studenten de tijd nodig hebben om in het dagelijks leven zowel theorie als praktische opdrachten uit te voeren die hun gaan helpen om deze nieuwe levensstijl eigen te maken.

Aanvraag specifiek onderwijs

Mocht u behoefte hebben aan een specifieke training over een bepaald thema neem dan contact met ons op.

Onze ontwikkelde trainingen