In september 2015 kregen we het idee om een training te ontwikkelen die mensen helpt om de principes van de geestelijke wapenuitrusting eigen te maken en met deze principes hun levensstijl te vormen: Bewapend Leven. Een ontwikkeling van een training als deze kost zo’n tweeënhalf jaar en nu kunnen we het blijde nieuws brengen dat deze training afgelopen jaar af en doorlopen is!

In September 2017 zijn we gestart met deze levensstijltraining met de laatste hoofdstukken nog in bewerking. We werden bemoedigd met de resultaten en tegelijkertijd was er natuurlijk druk om de laatste hoofdstukken dezelfde kwaliteit te geven, en dit waren de meest ingewikkelde hoofdstukken ook. Het is gelukt! We hebben hiermee nu nieuw materiaal om mensen te kunnen trainen tot volwassen kinderen van God en krachtige dienaren van Koning Jezus.

We zagen tijdens de trainingsavonden heel duidelijk dat elk avond weer iemand anders geraakt werd door de ontdekkingen uit de wapenrusting. De een heeft meer van de waarheid nodig in zijn of haar leven en de ander mag weer leren over de gerechtigheid die God ons door Jezus gegeven heeft. Zo ging één van de cursisten iemand bemoedigen met wat ze afgelopen tijd geleerd had in haar leven met God én hoe zit dit een plek in haar leven had gegeven. Ze kwam er door het vertellen aan een ander achter dat ze haar levensstijl had vernieuwd en er zelfs andere mensen mee kon bemoedigen. Dit laat ons zien dat deze cursist niet alleen ging leven als een volwassen kind van God maar ook als een krachtige dienaar van Koning Jezus, en dat is precies wat deze training probeert uit te werken in het leven van de cursisten. Daarnaast zagen we dat veel cursisten hun leven met God nog heel veel lieten vormgeven door wettische gedachten die gedurende het jaar werden opgeruimd. In de evaluatie die we aan het einde van de training gehouden hebben, werd dit ook specifiek genoemd door een cursist. We kregen hoge waarderingen: gemiddeld een 8,1! Op de vraag hoe waarschijnlijk het was dat de cursisten andere mensen deze training zouden aanbevelen scoorde training zelf een 9,3. Deze cijfers waren zeer bemoedigend. We hopen daarom dat volgens jaar deze training haar kwaliteit zal behouden, zodat nog meer mensen getraind zullen worden in de principes achter de geestelijke wapens.