In dit onderwijsjaar zijn we, bij alle onderwijsactiviteiten die wij momenteel draaien,  inmiddels alweer over de helft van de trainingsavonden. We zijn in September 2020 begonnen met de trainingen ‘Gefundeerd leven’ en ‘Bewapend leven te geven in de evangelische gemeente De Schuilplaats. In het vorige seizoen moesten we rond deze tijd acuut stoppen met alle trainingen omdat toen de corona crisis uitbrak. Nu zijn we vorig jaar in september begonnen met de trainingen in een lokaal in De Schuilplaats tot dit niet meer verantwoord was door de corona crisis geven we onze lessen online via Zoom.

In het begin was het wel even uitzoeken hoe dit  programma werkt en hoe je hiermee het beste les kan geven. We gaven toen les via een computer en zaten alleen als groepsleiders bij elkaar in ons kantoortje. Want op die manier kon we als groepsleiders nog wel duidelijk overleggen. Maar toen ook nog de avondklok ingesteld werd, kon dit ook niet meer. Daarom zitten we tegenwoordig zoals deze foto laat zien, met een kop koffie aan een keukentafel of in een hobbykamer tussen de naaispullen les te geven. Op deze manier zijn we er in geslaagd om door te gaan met trainingen. Normaal stoppen er halverwege ook altijd wel wat mensen met de trainingen, maar juist dit jaar valt dit aantal heel erg mee en ligt het zelfs lager dan normaal dit het geval is en daar zijn we erg dankbaar voor. Omdat we halverwege  het jaar zijn, hebben we ook dit jaar weer een tussenevaluatie gehouden. Daarom zullen we u over de momenteel draaiende cursus op de hoogte brengen hoe die verlopen.

Gefundeerd leven

De groep van de training ‘Gefundeerd leven’ is erg enthousiast in het volgen van de training. Het is elk jaar weer bijzonder om te merken wat iedereen persoonlijk uit dezelfde map met de zelfde inhoud haalt, om zijn of haar fundament op te bouwen. Zowel door de corona crisis als door persoonlijke kwesties gebeurt er veel in het leven van de cursisten en dan is het heel mooi om samen op te trekken en het samen zoeken naar een gefundeerd leven in God de Vader. Het leuke van de groep is ook haar grote variatie qua leeftijd. Het is mooi om te zien hoe de jongeren heel serieus op zoek zijn naar Gods Koninkrijk en daarom de lessen in duiken en met leuke vragen naar de les komen.  Wat ik bijzondere knap van deze jongeren vind, is dat ze ondanks de gekke tijd niet met de training gestopt zijn en nog steeds fanatiek meedoen. Bij de oudere deelnemers spelen er hele andere zorgen, wat ervoor zorgt dat de trainingsavonden juist hele  bemoedigende avonden voor hun zijn, waarin ze ondertussen ook reflecteren op het fundament van hun leven. Hierdoor scherpen ze oude geleerde principes aan en ontdekken ze ook nieuwe dingen die hun fundament weer sterker maakt. De cursisten geven aan dat de avonden een fijne sfeer hebben en ze vinden de lessen zeer begrijpelijk en praktisch. Ze geven aan elke keer weer iets nieuws te leren en vooral de interactie op de avond fijn te vinden. De studenten vinden het fijn dat alles Bijbels onderbouwd wordt, en je door het huiswerk door de hele bijbel heen gaat. Eén student gaf aan dat je door het huiswerk er door de week mee bezig bent waardoor de inhoud gaat leven. Een andere cursist geeft aan dat hij de verwerkingsopdrachten op de avonden fijn vind en hij geeft daarbij een prachtige reden: “ Het leert mij om in Gods aanwezigheid te zijn. Dit wordt hierdoor een steeds normalere zaak in mijn leven en helpt mij hier goed mee op weg.” De cursisten geven aan dat ze ervaren dat de geest van God duidelijk door de gesprekken en het bidden in de kleine groepjes heen werkt. Ze vinden het mooi dat iedereen aan de tafel  hier een actieve rol in mag hebben. Op de vraag of de studenten de training aan anderen zouden aanbevelen, geven de cursisten deze vraag een 9,2.  We heel dankbaar dat we ondanks alle wisselingen en onrust door de corona uitbraak toch deze hoge waardering ontvangen.  Een mooi compliment kregen we in de evaluatie van een student die zei: “Ga zo door, jullie doen het uitstekend ook op zoom.” Al met al is het mooi om te horen dat we ons doelen met deze training nog steeds halen. Want ons doel blijft dat mensen hun leven bouwen op de principes van Gods Koninkrijk die Jezus ons door zijn onderwijs leerde en dit zien we nog steeds gebeuren door deze training heen of er nu crisis is of niet.

Bewapend leven

De groep van de training bewapend leven is dit jaar een zeer diverse groep. Sommige mensen deden eerder al aan andere trainingen mee, en anderen juist voor het eerst. Ook doen er studenten mee die vorig jaar door de uitbraak van Corona gestopt waren en deze training nu weer wilden oppakken. Deze diversiteit zorgt ervoor dat we de lessen goed moesten afstemmen op deze groep. Want voor de ene groep moet deze niet te uitdagend zijn, maar voor de andere groep ook niet te basic. Het mooie aan deze groep is om te zien hoe hecht deze groep met elkaar optrekt en elkaar bemoedigt om een bewapend leven op te bouwen. Ook in deze groep speelt de corona crisis een grote rol in het dagelijks leven, wat het volgen van de training ook tot een uitdaging maakt. Het is daarom knap om te zien hoe de cursisten volhouden en doorgaan en een bewapend leven najagen. De studenten geven aan dat ze er door de training meer en meer achter komen dat het bewapenen van je leven essentieel is in de geestelijke strijd van het dagelijks leven.  Ze vinden het daarom mooi om hier zoveel verdieping over te ontvangen. Ze geven aan dat ze tijdens de training  ervaren hoe gemeente zijn, volgens hen, bedoeld moet zijn! Ze geven aan ‘gemeente zijn’ voor hen, het samen het geloof delen, onderwijs ontvangen, elkaar bemoedigen en samen  bidden is.  Ook geven ze aan dat ze de training erg verdiepend vinden. De frisse manier waarop overbekende verhalen worden uitgelegd  geeft hen steeds nieuwe inzichten hierop en dit doet ze echt vernieuwen in hun denken. Ook het contact dat de cursisten en cursusleiders gedurende de avonden met elkaar hebben wordt als zeer waardevol en ondersteunend ervaren. Op de vraag of de studenten de training aan anderen zouden aanbevelen geven de cursisten dit jaar gemiddeld een 8,2. Voor deze hoge waardering, ondanks alle wisselingen en onrust door corona dit jaar, zijn we heel dankbaar. Twee mooie antwoorden uit de enquête citeer ik hier letterlijk, omdat deze heel mooi waren: “Ik heb Jezus beter leren kennen en zie nu beter wat Zijn offer daadwerkelijk betekent.” En: “Mijn passie en relatie met Jezus zijn ontzettend gegroeid.” We zijn erg blij met deze antwoorden, want dit is de reden waarom we deze trainingen geven. Zodat Gods Koninkrijk steeds meer vorm krijgt in deze wereld door de relatie die de mensen met Jezus Christus hebben.