Terugblik op afgelopen onderwijsjaar 2020-2021

Omdat we in de vorige nieuwsbrief beloofd hadden om na de vakantie een verslag te doen van het afgelopen onderwijs jaar, komen we in deze nieuwsbrief deze belofte na en doen we verslag van het afgelopen onderwijsjaar. Zoals jullie al weten was dit onderwijsjaar door de coronacrisis een compleet ander jaar dan alle andere. In het begin waren we al onze programma’s op een normale manier begonnen, omdat dit van de regering toen nog mocht. Maar al gauw werden de maatregelen aangescherpt waardoor we de programma’s acuut moesten ombouwen tot online trainingen wat voor onze programma’s, waarin veel interactie plaatsvindt, een pittig uitdaging was. Wat ons, door in het diepe te springen, wel gelukt is. Want ondanks de compleet nieuwe vorm, hebben we de cursus op deze manier kunnen doorzetten en hebben we uiteindelijk de afsluitende avond samen in één lokaal gezeten om het jaar af te ronden. Al met al was het een bijzonder jaar met bijzondere uitdagingen, maar waarin God de Vader door onze activiteiten heen toch mensen heeft kunnen opbouwen. We  delen nu wat we door middel van een enquête van de cursisten terugkregen over onze trainingen.

Gefundeerd leven
Op de vraag wat de cursisten van de training “Gefundeerd leven” vonden gaf 28 % aan dat ze de training goed vonden en 72 % van de deelnemers gaf aan de training zelfs zeer goed te vinden. Omdat het jaar zo anders was dan normaal waren we verrast en ontzettend dankbaar voor deze hoge waardering. De cursisten gaven vooral aan de training duidelijk en praktisch te vinden, waardoor ze deze erg leerzaam noemden. Ze gaven aan het fijn te vinden dat Jezus en Zijn Koninkrijk elke keer weer centraal stonden. Door met elkaar de thema’s van de training door de hele Bijbel heen te bekijken, voelden de studenten zich gesterkt en gaven ze aan veel dingen nu veel beter te begrijpen. Ze gaven aan dat de 3 eenheid van God hierdoor veel persoonlijker voor hun geworden is. De cursisten gaven ook aan voor de training vooral God de Vader te kennen en dat ze door de training vooral Jezus en de Heilige Geest veel beter zijn gaan leren kennen. Hierdoor weten ze Hen in hun dagelijks leven een plek te geven om zo steeds met Hen te leven. Eén quote van een student wil ik hier letterlijk citeren:

 Ik heb geleerd om alles van Jezus te verwachten, Hij werkt door mij heen. Ook heb ik geleerd om de aanklacht van het kwaad  te herkennen. Hierdoor kan ik veel beter onderscheiden wat van God komt en wat niet.

De studenten gaven ook aan dat ze door de training meer geluk en vrede in hun leven ervaren. We vragen dit altijd aan de studenten omdat de basistekst van deze training 2 Petrus 1:2 is: “Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.”

Om dit te onderbouwen geeft ik hier enkele mooi beschrijvingen die de studenten gaven, op de vraag waarom ze meer geluk en vrede in hun leven ervaren:

“Ik heb Jezus beter leren kennen, en daardoor meer rust. Door de cursus kan ik alles beter overzien.”

“Je leert waarheden in je dagelijks leven mee te nemen en je eigen te maken. Door te weten wie je bent in God, krijg je vrede en vreugde.

“Ik leef veel meer vanuit Zijn rust en zekerheid dat ik bij Hem hoor. Door mij te laten leiden door Gods Geest komt er vrijheid.”

“Ik ben min of meer dagelijks bezig geweest met de stof en dat heeft me meer gelukzaligheid gebracht en mijn vrouw was er ook blij mee.”

Bewapen leven
Op de vraag wat de cursisten van de training “Bewapend leven” vonden gaf  57 % van de deelnemers aan dat ze de training goed vonden en maar liefst 43 % gaf aan de training zelf zeer goed te vinden. Omdat het jaar zo anders was gegaan dan we gewend waren, zijn we ook ontzettend dankbaar voor de hoge waardering voor deze training. De cursisten geven aan dat de ze training erg goed vinden, omdat ze hem mooi qua opzet  vinden en het  leuke opdrachten heeft. Er wordt tijdens de training door leuke en goede voorbeelden goede uitleg gegeven. De cursisten geven aan dat dit de training bemoedigend, opbouwend en praktisch maakt. Een cursist zei hierover:

Het volgen van de cursus heeft me opgebouwd en de leiders en deelnemers hielpen me om dicht bij God te blijven in een voor mij intensieve tijd.”

Eén student gaf aan dat ze aan de start van de training het idee had al bewapend te zijn, maar dat ze nu het idee heeft dat ze bewapend leeft. Een andere studente merkte dat zij in haar denken veel volwassener geworden is en dat ze dit vooral merkt doordat ze nu de aanvallen van het kwaad veel sneller herkent. Vooral de gesprekken in de groepen vonden de mensen erg opbouwend. Een andere cursist zei hierover:

 Ik zat best in een woestijn periode toen ik met de training begon. Maar de gesprekken hebben me geholpen om los te komen van negatieve emoties door een eigen relatie met God kon aangaan.

Een laatste student zei dat de cursus met zijn opdrachten haar op een goede manier uitdaagde om stappen te zetten en dat de training haar echt bevestigd heeft als kind van God en dienaar van Koning Jezus. Al met al zijn we super blij met al deze positieve reacties. Wel merken we bij deze training dat de lessen via Zoom, de ontwikkeling van de cursisten heeft tegengewerkt. De cursisten geven aan hierdoor soms toch makkelijker om te gaan met het huiswerk en de opdrachten. Hierdoor merkten ze dat ze de doelen, die ze aan het begin van het jaar opgesteld hadden, niet gehaald hebben. Dit was inderdaad een nadeel van dit jaar, maar ondanks dit punt zijn we toch blij met wat God, door de training in het leven van de cursisten gedaan heeft.

Vernieuwd leven
Op de vraag wat de cursisten van de training vonden gaf 50 % van de deelnemers aan dat ze de training goed vonden en 50 % van de deelnemers gaf aan de training voldoende te vinden. Een beoordeling waar we zelf tevreden mee zijn maar ook aandacht van ons vraagt. Dit jaar hebben we bij deze training een groep gehad die nog in het lokaal samen kon komen en een groep die alles heeft moeten doen via Zoom. Het is heel duidelijk te zien dat de groep die fysiek  samenkwam meer uit de training haalde dan de mensen die het via Zoom gevolgd hebben. De groep die de training via Zoom volgde geeft zelf ook eerlijk aan minder met de training gedaan te hebben dan ze in eerste instantie wilden. Ze vonden het lastiger de verbinding met elkaar te vinden, wat normaal gesproken enorm stimulerend werkt om met de training aan de slag te gaan. Ondanks dit geven ze aan dat de training heel veel mooie delen heeft, en de inhoud heel erg opbouwend is. De cursisten geven aan de theorie en de uitleg ruim voldoende te vinden, maar dat de drukte thuis, die door de coronacrisis ontstaan was, er voor zorgde dat het niet altijd lukte om het huiswerk en de praktijkopdrachten te maken. Ze geven wel aan dat de opdrachten je goed aan het denken zetten en je helpen de inhoud van de avonden praktisch te maken in het dagelijks leven. Een student gaf aan dat het gebedsmoment een  fijn moment van de avond is, waarin er veel tussen mensen en God de Vader plaatsvond.

Tot slot.
Al met al was het dit jaar wat harder werken en keer op keer moest het onderwijs aangepast worden aan de nieuwe omstandigheden. Dit maakte het een bijzonder en afwisselend jaar. Maar ondanks alles hebben we toch een mooi jaar kunnen draaien, waarin we veel mensen weer hebben kunnen helpen te groeien tot volwassen kinderen van God de Vader en een daadkrachtige dienaar van Koning Jezus. Juist in deze heftige tijd hebben we  de cursisten kunnen bemoedigen, om vast te houden aan de liefde en beloften van God de Vader voor hun leven. De studenten geven aan dat ze zich hierdoor gesteund voelden om de coronacrisis door te komen.