In de Schuilplaats geven we dit seizoen alle trainingen: gefundeerd-, bewapend- en vernieuwd leven. In deze blogpost vertellen we je graag de getuigenissen die we horen en zien bij de deelnemers omdat dit uiteindelijk is waarvoor we het doen.

Bewapend leven

In september zijn we voor het tweede jaar de training bewapend leven in de schuilplaats gaan geven.  We zijn dit jaar met een enthousiaste groep van 19 studenten van start gegaan.  De afgelopen tijd hebben we de eerste 6 lessen van de training behandeld  en de basis gelegd waarop de wapens rusten. De studenten waren net zoals vorig jaar verrast door deze lange aanloop maar gaande weg ontdekten ze al heel snel hoe nuttige deze aanpak is. Studenten werden geraakt door de oproep van Paulus om volwassen kinderen van God te worden en daadkrachtige dienaren van Gods Koninkrijk. We merken dat de studenten hierdoor nog meer verlangen krijgen om een radicale levensstijl aan te nemen waarin Jezus centraal staat en ze zich niet meer willen laten afleiden door de invloed van het kwaad. De mensen krijgen door het onderwijs een stuk bewustwording van hoe de geestelijke strijd werkt en welke positie ze in Gods Koninkrijk ontvangen hebben, waardoor ze op een veel betere en scherpere manier de juiste keuzes kunnen maken.

Tijdens de lesavonden raakt God steeds weer mensen aan en moedigt Hij ze aan om op hem te vertrouwen. Een vrucht hiervan is dat we zien dat mensen meer tijd vrij  maken om tijd bij God door te bergen en in het dagelijks leven echt bewust de positie die van God in Zijn Koninkrijk gekregen hebben in nemen. Een vrouw getuigde hoe ze in het dagelijks leven merkte dat ze ergens heen moest wat haar angstig maakte, maar dat de principes van de cursus ze heel anders reageerde op haar situatie. Ze vertelde ongeveer het volgende: “Ik wist dat ik waakzaam moest zijn en op mijn hoede omdat hier de geestelijke strijd zichtbaar werd. Daardoor besloot ik me kracht te vinden in Jezus en bad ik tot hem, omdat ik geleerd had hij gisteren vandaag en morgen het zelfde is. Ik besloot geen slaaf meer te zijn van de leugen en mijn oude reactie op deze situatie weg te doen en sterk te gaan staan met mijn rug recht op in die situatie, omdat ik een Kind van God ben.” Dit was zo gaaf om te horen, omdat dit volgens ons echt bewapend leven inhoud. Zo zijn er nog veel meer mensen door het onderwijs aangeraakt en hebben zelfs mensen tijdens de avonden lichamelijke genezing ontvangen. Daarom kunnen wij ook spreken van een geslaagd eerst halfjaar.

Gefundeerd leven
Het was dit jaar alweer het 5e jaar dat we de cursus gefundeerd leven geven in de Schuilplaats. Ook dit jaar starten we weer met een grotere groep dan vorig jaar, maar liefst 23 deelnemers. Het is fantastisch om te merken dat mensen van alle leeftijden deze training willen volgen. Ook dit jaar maakt God vaste denkwijze in het leven van mensen los en verrijkt Hij het leven van mensen met nieuwe inzichten, waardoor deze tot bloei komen. We merken dat hierdoor God een veel persoonlijker God wordt in het leven van deze mensen. Deze ontdekking doet heel veel met mensen omdat God daardoor deel gaat maken van gebieden uit hun leven, waar Hij eerst nooit zo dichtbij mocht komen. Hierdoor wordt God nog meer hun Vader en Jezus ook steeds meer de Koning in hun leven. Het blijft bijzonder om bij dit proces in het leven van mensen betrokken te mogen zijn. Eén verhaal bijvoorbeeld…. een deelnemer had moeite om te geloven dat Jezus ons zijn vrienden noemt, uit eerbied voor Jezus ging hij hier tegen in.  De zondag na deze les was het thema van de zondagmorgen dienst in de schuilplaats: Jezus noemt ons zijn Vrienden. Het was bijzonder om te merken hoe deze man nog een keer deze waarheid hoorde. Later vertelde hij, dat toen hij met de praktisch opdracht van de cursus bezig ging, hij een ontmoeting met Jezus had die in een keer alle twijfel wegnam en de vriendschap met hem bevestigde. Dit zijn geweldige verhalen om te horen. Zo zijn er nog veel meer wonderlijke dingen gebeurt en worden mensen door de kracht van de Heilige Geest gefundeerd op Jezus Christus en nemen ze stap voor stap hun plek in Gods Koninkrijk in.

Vernieuwd leven
Tijdens deze korte cursus maken we de deelnemers bewust van de kracht van denken in hun leven en geven we ze handvatten hoe ze hun gedachten met de waarheden van Gods Koninkrijk kunnen vernieuwen. Het mooie van deze training is altijd dat je mensen wakker maakt van de leugens die hun leven als kind van God en daadkrachtige dienaar van Gods Koninkrijk beperken. Er ontstaat vrijheid wanneer studenten de waarheid daarover eigen maken en ontdekken.

Dit jaren waren we met een groep van 12 mensen weer van start gegaan. In een korte periode van 5 weken hebben we als groep weer van alles met elkaar gedeeld en daardoor vele leugens ontmaskerd die onbewust toch nog deel uitmaakten in het denken van de studenten. De studenten gaven in de evaluatie van deze training aan dat de training hen sterk deed reflecteren over de manier waarop ze in het dagelijks leven nadenken en wat de gevolgen hiervan zijn. Maar ook dat het super bemoedigend was om te zien hoe de waarheid je leven compleet veranderen kan. Studenten gaven aan dat hun ogen hiervoor echt geopend zijn, hierdoor hebben ze de waarheid nog meer ruimte en gezag in hun leven en kunnen ze bemoedigd en bekrachtigd verder gaan in hun leven met God de Vader,!  Dit is ook het doel wat we met deze training najagen. Namelijk eerst het bewust maken van de kracht van het vernieuwen van ons denken en het proces van vernieuwing op gang te brengen in hun leven. Daarom was dit ook dit jaar weer een succes.

Lees ook de getuigenissen