Zoals jullie al wisten, hebben we dit jaar een try-out gehouden met nieuw onderwijsmateriaal, namelijk de training Gelijk Leven. Door middel van deze training leren de studenten eerst thuis de kernboodschap van een gelijkenis kennen en reflecteren ze daarna aan de hand van een aantal vragen of ze dat wat Jezus hun met deze gelijkenis wilde leren ook terugzien in hun dagelijkse leven.
Met het onderwijs op de studieavonden proberen we dit onderwijs van Jezus daarna nog praktischer te maken, zodat dat wat Jezus hun door de gelijkenis wilde leren meer tot leven komt in hun dagelijks leven.

Enquête
Door middel van een enquête die we na deze training gehouden hebben kregen we voor de try-out veel positieve geluiden. De cursisten gaven aan de training een super leerzame Bijbelstudie te vinden. Ze beschrijven de training als een ontdekkingsreis door het leven en onderwijs van Jezus, waardoor de betekenis van Jezus’ gelijkenissen echt aan hen geopenbaard werd. Hierdoor geeft 83% aan de training goed te vinden en de andere 17 % vond de training zelfs zeer goed.
Eén student geeft aan de gelijkenissen hiervoor altijd heel anders te hebben gelezen en dat hij nog nooit zo bewust zijn eigen leven met de inhoud van een gelijkenis gereflecteerd had. Hij vond het namelijk altijd best moeilijk om zelfstandig een eerlijke zelfreflectie te houden. Daarin had de training hem erg geholpen. Een andere student geeft aan dat hij is gaan inzien dat de gelijkenissen echt een super belangrijk onderdeel van Jezus’ onderwijs zijn. Hij had ze altijd gelezen als verhalen die voor de mensen in die tijd bedoeld waren en dat zij hier iets van moesten leren. Doordat hij met deze training  de gelijkenissen zo uitgebreid ging bestuderen, werd hij echt weer even stilgezet bij de principes van Gods Koninkrijk in zijn leven.

Op de vraag of de studenten de training aan andere mensen zouden aanbevelen, geven de cursisten de training gemiddeld een 8,6 waarmee ze aangeven dat ze de training buitengewoon waarschijnlijk aan anderen zullen aanbevelen. Daarnaast hebben de studenten ook waardevolle feedback gegeven waarmee we het onderwijs- materiaal en de uitvoering van de training op bepaalde punten ook echt kunnen verbeteren. Daar zijn we dan ook echt heel blij mee en dankbaar voor.

In januari weer van start
Omdat deze training door de cursisten zo goed beoordeeld is, hebben we besloten om deze training in januari weer opnieuw aan te bieden.
Op de pagina Gelijk Leven kan je meer lezen.