Op 19 Januari zijn we van start gegaan met onze nieuwste training gelijk leven. Deze training gaat over de gelijkenissen die Jezus in zijn leven aan zijn discipelen vertelde. Tijdens het lezen van het huiswerk ontdekken de studenten wat Jezus zijn discipelen met een gelijkenis wilde leren, en op de trainingsavonden gaan we met elkaar bekijken wat dit voor ons eigen leven betekend, als we willen leven als volwassen kinderen van God de Vader en daadkrachtige dienaren van Koning Jezus. Voor deze training hebben zich dit keer 16 deelnemers opgegeven, waardoor we met het luxe probleem te maken kregen. Want door dit hoge aantal deelnemers moesten we dringend opzoek naar nieuwe tafelgroepsleiders. Gelukkig kregen we van God al vrij snel mensen op ons hart die we hierin mochten meenemen. Met deze nieuwe tafelgroepsleiders erbij genomen doen aan deze traning nu 21 mensen mee die deze training voor het eerst volgen. Hier zijn we erg blij mee en we zien erg uit wat God de Vader en Koning Jezus door deze training in het leven van deze mensen gaat doen.

Geslaagde eerste avondenVijf tafels met een aantal mensen luisterend naar een spreker

Inmiddels hebben we de eerste avonden met elkaar gehad, wat erg geslaagde avonden waren. Omdat de training door ons als stichting nog heel nieuw is, was het toch even spannend om met deze nog nieuwe traning van start te gaan. De vraag bleef, ondanks een gehouden try-out, of deze training in de praktijk ook daadwerkelijk aanslaat bij de cursisten. Maar als we terugkijken naar de eerste avonden van deze training dan is dit zeker het geval. De cursisten doen allemaal erg enthousiast mee tijdens de avonden en geven hierbij aan ook veel van het onderwijsmateriaal te leren. Hierdoor krijgen ze betekenis van de gelijkenissen echt scherp voor ogen en kunnen ze dit ook praktische maken voor hun dagelijks leven. Veel mensen die ook anderen training van ons gevolg hebben, gaven aan dat ze blij waren om door deze nieuwe training weer op een nieuw manier aangescherpt te worden, en ze weer meer en meer bewust worden van hun leven vanuit Gods Koninkrijk. Tijdens de eerste avonden werden er verschillende mensen door God aangeraakt waardoor mensen zowel in hun hart als in hun lichaam genezingen ontvingen.
Met deze eerste lessen hebben daarom een mooie basis neergelegd voor de rest van deze training. We zien daarom erg uit wat God de Vader tijdens de andere avond van deze training allemaal wil gaan doen in het leven van de cursisten.