Oprichter Rombert had na vele jaren onderwijs in de Schuilplaats gecombineerd met een deeltijdbaan in een betonfabriek te hebben steeds sterker het verlangen te groeien het onderwijs breder in Nederland te geven. Na jaren van gebed en geduld zette God, toch nog zeer onverwacht, Jeroen op zijn pad. Jeroen wist niks van de plannen van Rombert en werd door middel van een profetische beeld door God aangemoedigd om Rombert te helpen bij het uitwerken van zijn plannen. Deze samensmelting tussen Rombert en Jeroen georganiseerd door God en door alle deuren die God in die tijd open zette, hebben zij samen stichting Follow the Wind kunnen starten.

Toelichting van de stichting naam
Vlak voordat de stichting opgericht werd kreeg een van de oprichters van de stichting heel duidelijk de naam Follow the Wind van God na aanleiding van de tekst in Johannes 3. Hij wist meteen wat God met die naam bedoelde want de woorden van Jezus laten duidelijk zien dat de werking van Gods Geest in ons leven lijkt op de wind. Waar de wind vandaan komt of waarheen hij heen gaat, dat blijft voor mensen vaal verborgen. Je ziet hem niet maar je ervaart en hoort zijn aanwezigheid en sturing wel. Als de mens wil weten waar de wind heen gaat dan kunnen we maar één ding doen en dat is de controle los laten en je net zoals een zeilboot laten leiden door de kracht en sturing van de wind. Op deze zelfde manier wil Stichting Follow the Wind de Heilige Geest in al Haar handelingen. De stichting wil de Geest volgen door naar haar te luisteren en zo naar de plekken gestuurd worden waar God ons kan gebruiken om zijn Koninkrijk op aarde vorm. Daar willen we dan onze trainingen geven en nieuwe trainingen ontwikkelen die aansluiten naar de behoeften van de mensen aan wie God ons verbonden heeft. Op die manier willen we daar dan de mensen trainen in een levensstijl die past bij de cultuur van het Koninkrijk van God.

Een beeld van God
Toen de stichting opgericht werd gaf God naast een duidelijk naam voor de stichting ook een beeld wat het werk van de stichting zal gaan doen. Het beeld wat God aan de oprichters van de stichting gaf was een wind vlaag die veel bladeren meenam en verplaatste naar allerlei andere plekken aan de hand van Ezechiël 47:12: “Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.”

In Ezechiël 47 beeld God uit wat hij in het leven van de mens ging doen en wat die door Jezus Christus ook gedaan heeft. In dit beeld laat hij zien dat hij een stroom van Water uit de tempel zal laten stromen, die een enorme levens-brengende kracht heeft. Dit water bezit deze kracht omdat het direct uit de hemel en uit de aanwezigheid van God komt. Door dit water zullen zelf de meest dorre en dode streken veranderen in zeer vruchtbare plekken.

Het bijzondere aan de profetie in Ezechiël 47 is dat God belooft dat dit water, zoals het in het paradijs stroomde, weet terug zal keren en het leven op aarde weer tot bloei zal brengen. Want door dit water zullen er op aarde bomen ontstaan die altijd vrucht zullen dragen en bladeren zullen hebben die genezing zullen uitdelen aan de mensen. De Bijbel gebruikt het beeld van de boom vaker in de Bijbel om daarmee het leven van de mens te beschrijven. Zo spreekt psalm 1 dat de mens die de weg van
God bewandeld een boom is aan waterstromen, die vrucht zal dragen en waarvan de bladeren niet zullen verdorren en waarvan alles wat die doet tot bloei zal komen. Jesaja vergelijk de vreugde van de mens om de komst van de Messias met bomen die van vreugde in hun handen klappen (Jesaja 55:12), en ook Jezus vergelijkt de mens met een boom door te zeggen dat je goede mensen kunt herkennen aan hun vruchten. (Mat.7:17-19) De profeet Joël kondigde aan dat er een leven-gevende bron uit Sion zal ontspringen en mensen tot leven brengt, eb Jezus leerde ons dat wie in hem gelooft deze stromen van levend water ontvangen zal. (Joël 4:18 en Johannes 7:38-39)Maar ook openbaart openbaringen 22 dat de boom des leven geplant staat aan een rivier en dat zijn bladeren genezing zal brengen aan de volken. Kort samengevat geven al deze profetieën een indrukkende aankondiging van Gods reddend en genezende ingrijpen, in het leven van mensen, waardoor zij helemaal tot bloei komen en zelf een bron van genezing worden voor de mensen om hun heen. Door het beeld van een wind vlaag die veel bladeren meenam en verplaatste naar allerlei andere plekken, geloven wij dat Follow the Wind geroepen is om deze opbouwende genezing in het leven van mensen uit te delen.