In eerste instantie wilde ik helemaal niet de training Gefundeerd leven gaan doen maar de training Bewapend leven. Ik ben gereformeerd opgevoed, ken de catechismus en heb belijdenis gedaan. Ik dacht dat mijn fundament wel stevig was. Ik ben heel dankbaar en blij dat ik het advies gevolgd heb om toch te starten met de Gefundeerd leven training. Door de training is mijn relatie met God enorm veranderd, dieper geworden en gegroeid. Ik ben vooral de liefde van God de Vader voor mij persoonlijk gaan zien en ervaren. Ik heb geleerd wat het betekent om discipel van Jezus te zijn. Ik heb geleerd en ervaren hoe de Heilige geest werkt in ons. Ook heb ik veel geleerd en inzicht gekregen over de vijand, de duivel en het kwaad, en vooral hoe ik mij daar tegen kan beschermen. Mijn fundament was behoorlijk gebouwd op overtuigingen vanuit het wettische perspectief op God en de Bijbel. Door de training ben ik nog meer gaan ervaren wat het betekent om werkelijk vrij te zijn en een liefhebbende God te hebben. Het heeft mijn nieuwe leven een enorme verdieping gegeven. In mijn dagelijkse leven is mijn nieuwe leven ook meer zichtbaar geworden. Zoals mijn relatie tot collega’s en mijn omgeving. Het niet meer oordelen en het vergeven. Mijn zorgen en moeite bij God te brengen. Het vertrouwen dat hij voor mij zorgt en mij niet meer loslaat. De training dwong mij door het huiswerk maken om regelmatig met de onderwerpen bezig te zijn ook actief en praktisch door de opdrachten. Ook was het een fijne ervaring om de groepsgenoten door de persoonlijke en open gespreken beter te leren kennen. Ik zie er naar uit om te starten met de training Bewapend leven.