Afgelopen jaren hebben we als stichting op verschillende plekken vele trainingen mogen geven. Zo hebben we vorige jaar ook weer een prachtig jaar mogen draaien, waarin we weer verschillende mensen hebben kunnen helpen om meer en meer te leven vanuit de volheid van Gods Koninkrijk.

Dit jaar hebben alle kerken waarin we met onze trainingen actief waren, aangegeven dit jaar geen gebruik van onze trainingen te willen maken omdat ze voor dit jaar andere plannen met hun gemeente hebben. Dit zorgt ervoor dat we dit jaar veel tijd over hebben voor nieuwe dingen. Tot aan het einde van augustus leek het er even op dat we dit jaar helemaal geen onderwijsprogramma zouden draaien. Maar in die periode kwam er iemand op ons pad die ons vroeg om de training Bewapend Leven bij hun huiskring te houden. Dit is voor ons een leuke uitdaging, omdat we op deze manier kunnen kijken of we het programma ook geschikt kunnen maken voor huiskringen. Midden september zijn we met de groep van start gegaan en we zien uit wat God in het leven van deze mensen wil doen.

Daarnaast willen we dit jaar ook met meerdere kerken in gesprek gaan om te kijken waar God nieuwe deuren voor ons opent om daar Zijn gemeente te dienen en Zijn Koninkrijk in het leven van mensen tot bloei te brengen.
Ook willen we dit jaar meer tijd investeren in het verder uitwerken van de training Gelijk Leven. Na een goede try-out van deze training willen we deze nu verder uitwerken zodat we hierdoor meerdere nieuwe trainingen tot onze beschikking hebben.

Ook zijn we van plan om vanaf januari 2023 onze trainingen los van een plaatselijke gemeente aan mensen aan te bieden. Zo staat de training Gelijk Leven al in januari 2023 gepland en hebben we voor deze training al meerdere opgaven.Daarnaast hopen we in april/mei de training Vernieuwd Leven ook op zelfstandige voet aan te bieden.

Verder zijn we ook nog altijd druk op zoek naar een nieuwe medewerker die wil meewerken om de plannen van de stichting praktisch uit te werken. Tot nu toe hebben we nog niemand gevonden, maar daarover vertellen we in dit bericht meer. Al met al wordt dit jaar een interessante zoektocht naar dat wat God met de stichting van plan is en tevens een spannend proces hoe alles lopen gaat. Daarom wil ik jullie ook vragen om te bidden voor duidelijke leiding en wijsheid van God de Vader en Koning Jezus, zodat we als stichting op het juiste moment de juiste keuzes zullen maken.