Rombert Feenstra (algemeen)

Rombert kon in 2009 op wonderlijke wijze beginnen aan zijn opleiding tot drama artiest waarmee hij zijn droom om Cabaretier te worden kon najagen. Tijdens deze opleiding kreeg hij de roeping om te gaan werken in dienst van Zijn Koninkrijk.  en besloot daarom aan de opleiding Godsdienst Pastoraal aan de Christelijke Hogere School in Ede te beginnen. Deze keuze was voor hem geen eenvoudige keuze maar in de loop van de tijd gaf God hem de kracht om gehoorzaam te zijn aan deze roeping, en gaf hem daarbij een nieuwe en nog mooiere droom terug. Deze nieuwe droom houd in dat de gemeente van Jezus Christus weer zal gaan leven in haar bestemming en daardoor gehoorzaam zal zijn aan haar roeping, om het licht en het zout te zijn voor de menen in haar omgeving. Tijdens zijn opleiding aan ontwikkelde God in zijn hart zijn passie om Zijn gemeente te onderwijzen en haar te leren leven vanuit haar bestemming en roeping.Na zijn opleiding is hij hierover onderwijs gaan geven in de Evangelische gemeente de Schuilplaats in Ede. Daar groeide zijn passie en daarnaast leverde hem dat veel ervaring op in het geven en ontwikkelen van onderwijs. Hieruit is Follow the Wind geboren.

Jeroen Stoter (voorzitter)

Eind 2017 heb ik Rombert aangeboden te ondersteunen bij het opzetten van Follow the Wind zodat zoveel mogelijk mensen kunnen groeien in Gods beloften. Het is een bijzondere samenwerking waarin we elkaar fantastisch aanvullen.

Binnen Follow the Wind houd ik me bezig met alle praktische zaken, denk dan aan alle communicatie uitingen, trainingsmateriaal, agenda, financiële en alle andere zaken om Rombert te ondersteunen. Dit met het doel om de doelstelling van Follow the Wind te kunnen verwezenlijken.

Jan Uil (penningmeester)

Mijn naam is Jan Uil, 61 jaar. Ik ben getrouwd met Marieke, heb 4 kinderen en ben sinds een half jaar ook trotse opa van een prachtige kleindochter! Ik woon in Bennekom en werk als MaagDarmLever-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Sinds enkele jaren ben ik lid van Evangelische Gemeente De Schuilplaats in Ede. Daar ontmoette ik Rombert Feenstra en raakte onder de indruk van de wijze waarop hij vanuit een diep geloof in God het evangelie wil verkondigen. Hij reikt dat aan middels een aantal prachtige cursussen die diepgaand, gefundeerd en bijbelgetrouw de Liefde van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Kracht van de Heilige Geest laten zien en welke veranderingen dat in ons leven teweeg kan brengen. Om die passie voor het evangelie vanuit Stichting Follow the Wind te ondersteunen, heb ik mij graag bereid verklaard om toe te treden als bestuurslid van deze stichting. Op die manier wil ik graag mijn steentje bijdragen om hopelijk velen de rijkdom van het evangelie aan te reiken.

Gieneke Terlouw (secretaris)

Mijn naam is Gieneke Terlouw en woon samen met mijn twee dochters in Ede. Ik ben 43 jaar en werk op kantoor bij een kleine stichting waar we jonge moeders en/of vaders en hun kindje opvangen wanneer zij hulp nodig hebben bij de zorg voor hun kindje. Waarom heb ik ‘ja’ gezegd toen mij werd gevraagd om in het bestuur te komen?

Dit heeft te maken met hoe ik meerdere keren getuige ben geweest hoe God door Rombert en zijn cursussen heen werkt.  Toen ik zelf de cursus bewapend leven heb gedaan is er een begin ontstaan van een diepere en vernieuwde relatie met God, Jezus en de Heilige Geest. En dat gun ik iedereen!

Daarbij heb ik gezien hoe God door Rombert heen spreekt en werkt. Dat is bijzonder om te zien. Mensen worden geraakt, veranderd en vernieuwd. Ik wil graag meewerken en onderdeel zijn van wat Follow the Wind doet.

Ik wil graag meewerken bij het verder verspreiden van de boodschap; dat God onze Vader een liefdevolle en actieve Vader is, die blijft zoeken naar iedereen die Zijn liefde wil aanvaarden, beantwoorden en omarmen.

En dat FtW daarbij de mogelijkheid kan blijven bieden aan alle of heel veel mensen om bewust te worden wat het inhoudt om een kind van de Allerhoogste God te zijn, ze hierin te laten groeien zodat ze volwassen kinderen van God kunnen worden. En daarin gaan wandelen.

Gieneke