Rombert Feenstra (algemeen)

Rombert kon in 2009 op wonderlijke wijze beginnen aan zijn opleiding tot drama artiest waarmee hij zijn droom om Cabaretier te worden kon najagen. Tijdens deze opleiding kreeg hij de roeping om te gaan werken in dienst van Zijn Koninkrijk.  en besloot daarom aan de opleiding Godsdienst Pastoraal aan de Christelijke Hogere School in Ede te beginnen. Deze keuze was voor hem geen eenvoudige keuze maar in de loop van de tijd gaf God hem de kracht om gehoorzaam te zijn aan deze roeping, en gaf hem daarbij een nieuwe en nog mooiere droom terug. Deze nieuwe droom houd in dat de gemeente van Jezus Christus weer zal gaan leven in haar bestemming en daardoor gehoorzaam zal zijn aan haar roeping, om het licht en het zout te zijn voor de menen in haar omgeving. Tijdens zijn opleiding aan ontwikkelde God in zijn hart zijn passie om Zijn gemeente te onderwijzen en haar te leren leven vanuit haar bestemming en roeping.Na zijn opleiding is hij hierover onderwijs gaan geven in de Evangelische gemeente de Schuilplaats in Ede. Daar groeide zijn passie en daarnaast leverde hem dat veel ervaring op in het geven en ontwikkelen van onderwijs. Hieruit is Follow the Wind geboren.

Jeroen Stoter (voorzitter)

Eind 2017 heb ik Rombert aangeboden te ondersteunen bij het opzetten van Follow the Wind zodat zoveel mogelijk mensen kunnen groeien in Gods beloften. Het is een bijzondere samenwerking waarin we elkaar fantastisch aanvullen.

Binnen Follow the Wind houd ik me bezig met alle praktische zaken, denk dan aan alle communicatie uitingen, trainingsmateriaal, agenda, financiële en alle andere zaken om Rombert te ondersteunen. Dit met het doel om de doelstelling van Follow the Wind te kunnen verwezenlijken.

Jan Uil (penningmeester)

Nog toe te voegen

Gieneke Terlouw (secretaris)

Nog toe te voegen