Vernieuwd Leven
Vlak voor de zomervakantie hebben we de training Vernieuwd Leven afgrond. Dit jaar hadden we een kleinere groep dan normaal, maar dit maakte deze training tot een zeer intiem en waardevol proces, waarin we veel waarheden van Gods Koninkrijk mochten zaaien in de levens van onze cursisten. De studenten geven aan de training hierdoor ook zeer waardevol te vinden, omdat ze hierdoor heel veel geleerd hebben. De cursisten geven aan dat ze vooral de sfeer waarin de lessen gegeven werden erg fijn vonden. Het is deze sfeer die ervoor zorgt dat je tijdens deze avonden open en eerlijk durft te zijn. Eén student noemde de training een therapeutische confrontatie met de leugens van zijn leven, waarin hij zich zeer veilig voelde om deze confrontatie aan te gaan. Een andere student gaf aan dat hij door de eenvoud van de lessen de Heilige Geest door de gehele training voelde werken. Ook de duidelijke lessen en de herhaling van de waarheden tijdens de lessen vond men erg sterk. Ook hebben de lessen duidelijke en aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, wat de inhoud van de training voor de cursisten erg levendig maakte. Ook geven de studenten aan dat het huiswerk je aan het denken zet en je ookl praktische handvaten geeft om in je dagelijks leven met de inhoud van de training aan de slag te gaan. Vooral de momenten waarin de mensen een voor een gezegend werden, werd als zeer waardevol ervaren. Tijdens deze gebedsmomenten zagen we de studenten ook echt bevrijd worden van leugens die hun leven al lang gevangen hielden en zagen we hierdoor meer van Gods Koninkrijk in hun leven tot leven komen. Op de vraag of de studenten deze training van Follow the Wind aan andere mensen zullen aanbevelen scoorden we een 8,6, wat inhoudt dat de mensen de training Buiten gewoon waarschijnlijk zullen aanraden bij andere mensen.

 

Bewapend Leven
Eind juni hebben we de training Bewapend Leven voor het onderwijs jaar 2021/2022 afgesloten. Dit jaar hadden we een zeer hongerige groep studenten, die allemaal met hun eigen levensverhaal de zoektocht naar een bewapend leven aangingen. Deze open houding bij de studenten zorgde ervoor dat er hele mooie gesprekken ontstonden, waarin mensen elkaar de ruimte gaven voor dat wat hun in het onderwijs aansprak en ze ook open waren over de dingen die ze soms lastig vonden. Deze open houding en de honger om te groeien naar een volwassen en daadkrachtig leven, gaf de training dit jaar een heel eigen dynamiek. We zagen dit jaar de cursisten door middel van vallen en opstaan sterk groeien en dit maakte het tot een prachtig jaar. Dit lazen we ook terug in de feedback die de cursisten ons via de enquête geven hebben. Gemiddeld scoorde de training namelijk een 9 op de vraag of zij deze training ook aan andere mensen zouden aanbevelen. Als onderbouwing hiervoor gaven de cursisten aan dat ze vooral de onderwijsavonden erg goed vonden. Want daardoor hebben ze de training als een heel persoonlijk proces ervaren, waarbij het gene wat geleerd werd ook gelijk praktisch gemaakt werd. De cursisten gaven aan dat je hierdoor niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart leert, waardoor het gene wat geleerd werd veel beter een plek kreeg in het leven van de studenten.

Dit komt ook omdat de cursisten veel meer inzicht in de toepassing van de geestelijke wapenuitrusting gekregen hebben, waardoor ze deze veel beter kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Ook vinden de cursisten dat ze genoeg tools ontvangen hebben, om na de cursus zelfstandig verder te groeien en op die manier de krachtige uitwerking van de training in hun leven levend te houden. Ook gaven de studenten aan dat de leiding van de training zich in hun communicatie naar de cursisten sterk liet leiden door de Heilige Geest. Dit leverde zeer bemoedigende en profetische woorden op en dat maakte de cursus volgens de cursisten tot een heel bijzonder proces. De  cursisten voelen zich door de training erg gezegend en ze zijn erg blij dat ze deze training gedaan hebben. Natuurlijk zijn we heel dankbaar voor deze verhalen, maar we zijn vooral dankbaar dat God de Vader en Koning Jezus op deze manier door onze trainingen Hun Koninkrijk in het leven van deze mensen willen vormgeven.