Micha 6:8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:

Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

 

Lieve mensen,

2020 is bijna voorbij. Een jaar dat we met elkaar nooit meer zullen vergeten door alles wat hierin is gebeurd.

Ook voor de stichting was het een jaar met onverwachte wendingen en momenten van improviseren om ons werk te kunnen doen. Ondanks dat, kijken we terug op een heel geslaagd jaar. We hebben als stichting meerdere stappen mogen zetten, waardoor we ons enorm gezegend voelen en we echt met blijdschap kunnen terugkijken.

Zo heeft de stichting zich dit jaar verder ontwikkeld met onder andere de uitbreiding van het bestuur en het vinden van een kantoorruimte waar we ons hebben kunnen vestigen. Hierdoor heeft het centrum van waaruit de stichting werkt, meer body en mogelijkheden gekregen om haar visie komend jaar verder uit te werken.

Daarnaast is het belangrijkste dat we ook dit jaar door onze activiteiten weer veel mensen hebben mogen helpen om te groeien tot volwassen kinderen van God de Vader en daadkrachtige dienaren van Koning Jezus!

We hebben dit jaar 85 mensen een langdurig onderwijsprogramma kunnen geven en daarin God bijzondere dingen zien doen in het leven van deze mensen. Het is altijd bijzonder om zo bij Gods werk betrokken te zijn. We zijn erg dankbaar dat we dit werk voor Hem mogen doen.

Iedereen die bij dit werk betrokken was willen we ook heel erg bedanken. Als stichting zijn we enorm blij en dankbaar met jullie inzet door gebed, bemoedigingen en financiële steun in dit afgelopen jaar. Zonder deze steun hadden we dit werk nooit op deze manier kunnen realiseren. Onze dank is groot.

Als stichting stappen we 2021 in met als basis voor ons werk Micha 6:8. We weten niet hoe dit jaar helemaal lopen gaat en wat we daarin zullen gaan doen. Maar we weten wat God de Vader aan ons gevraagd heeft en daarin willen we trouw blijven wandelen en luisteren naar wat God van ons vraagt.

We wensen jullie Gods zegen toe voor het nieuwe jaar en zien uit naar wat we samen door de kracht van de Heilige Geest met God onze Vader en Koning Jezus mogen doen en meemaken.

We hopen op mooie ontmoetingen met jullie en de mogelijkheid om samen verder op te trekken.

 

Groetjes Follow the Wind team