Toen ik deze nieuwjaarsgroet schreef, had ik het idee dat de Heilige Geest me aanmoedigde om iets over hoop te schrijven. Daarom wil ik nu met jullie kijken wat Paulus in Romeinen 15 zegt.

Romeinen 15:13 ‘Mag de God die hoop geeft, jullie alle vreugde en vrede geven doordat jullie op hem vertrouwen, zodat jullie hoop overvloedig zal zijn door kracht van heilige geest’ (Nieuwewereldvertaling)

Paulus openbaart ons hierin dat God de Vader bekend staat als de God die mensen hoop geeft. Nu gebruiken wij tegenwoordig het woord hoop om de komst van een bepaalde voorspoed te beschrijven, waarvan we niet zeker weten of we die voorspoed ook echt ontvangen zullen. Hierdoor heeft onze hoop een onzeker karakter gekregen. Maar als we de Hebreeuwse en Griekse woorden bestuderen, waarmee in de bijbel onze hoop als kinderen van God beschreven wordt, dan zien we dat deze hoop ons zekerheid geeft. Want zoals het woord geloof in de Bijbel ons vertrouwen op God in de situatie waarin we ons ook bevinden beschrijft, zo beschrijft het woord hoop in de bijbel ons vertrouwen op God voor wat onze toekomst ook brengen zal. Hoop is hierin de blijde verwachting en vaste zekerheid in ons hart, dat er in de toekomst mooie dingen gaan gebeuren, omdat God de Vader ons die beloofd heeft. Deze hoop leeft in ons omdat we door onze relatie met God Zijn hart vertrouwen en daardoor de zekerheid kennen dat Hij de dingen die hij belooft heeft ook doen zal. Zo gaf de belofte van de komst van de Messias het Joodse volk hoop voor de toekomst. Ze wisten hierdoor zeker dat God Zijn Koninkrijk door een nieuwe verbond met hun, op aarde weer zichtbaar zal maken.
Op dezelfde manier hadden we als stichting door de beloften die God ons voor 2023 gegeven had ook hoop in ons hart. We zagen uit naar dat wat God in dit jaar door ons werk zal doen.

Dan openbaart Paulus dat deze hoop ons vreugdevol en vredig doet leven als we op God de Vader vertrouwen. Want als we ons aan de liefde en zorg van God de Vader overgeven, wat het fundament van onze hoop is, zal de vrede van Gods koninkrijk ons leven vervullen. En zal elke zegen die we, door dit vertrouwen op God, ontvangen ons leven met vreugde vervullen. Zo mocht het Joodse volk de vrede van Gods koninkrijk ontvangen omdat met kerst de Messias gekomen was die onder Gods volk Zijn Koninkrijk op aarde vormgeven zal. De volheid van leven die hierdoor door Jezus onder het Joodse volk tot leven zal komen, zal hun leven met grote vreugde vervullen.Door het vasthouden aan Gods belofte hebben ook wij in 2023 Gods Koninkrijk op aarde zien groeien. Dit zagen wij door de vernieuwing die plaats vond in het leven van mensen. Wij hebben Gods zorg voor het werk van de stichting en voor ons privéleven mogen ervaren. Daardoor werd ons dagelijks leven en ons werk vervuld met de vrede van Gods koninkrijk. En werd het vervuld met vreugde, om vanuit Gods koninkrijk te mogen leven en werken.

Tot slot hoopt Paulus dat in het leven van de mensen die op God vertrouwen, en daardoor de vreugde en vrede van Gods Koninkrijk kennen, de hoop van Gods Koninkrijk overvloedig aanwezig zal zijn. De Heilige Geest wil die mensen overtuigen dat ze deze zekerheid ook in hun leven mogen kennen wanneer zij over de toekomst nadenken. Want zoals God vandaag voor hun zorgt, zo zal Hij dit in de toekomst ook doen. Op dezelfde manier schonk de Heilige Geest de discipelen de hoop dat zij de dingen die zij onder de leiding van Jezus gedaan hadden en hun de vreugde en vrede van Gods koninkrijk opgeleverd had, in de toekomst ook zonder Hem zouden doen.Op dezelfde manier willen we ons werk in 2024, vanuit de vreugde over wat we in 2023 hebben mogen doen en de vrede die we door Gods zorg en leiding in dat jaar hebben mogen ervaren, door de kracht van Gods Geest vol hoop aangaan. We zien daarom erg uit wat God in 2024 voor ons klaar heeft liggen.

Daarnaast willen we via deze weg ook iedereen die ons werk financieel of praktische mogelijk gemaakt hebben bedanken voor hun steun. Want door deze steun hebben we in het afgelopen jaar veel werk voor Koning Jezus kunnen doen.

Mag de God die hoop geeft, jullie alle vreugde en vrede geven doordat jullie op hem vertrouwen, zodat jullie hoop overvloedig zal zijn door kracht van heilige geest’. Romeinen 15:13 (Nieuwewereldvertaling)

Namens het team van Follow the Wind,
Rombert