Lieve mensen,

Het is bijna 31 december en sluiten we het jaar 2022 af om vervolgens met elkaar 2023 binnen te wandelen. Daarom vonden we het nu een mooi moment om met jullie stil te staan bij 2022.

Een vuurwerk sterretje met veel vonken. Vastgehouden in een hand, met als uitzicht een lucht in de verte.

Ook dit jaar gingen we gewoon door met dat wat we de afgelopen jaren steeds in Gods koninkrijk hebben mogen doen en dat is mensen helpen groeien zodat ze meer en meer gaan leven als volwassen kinderen van God en daadkrachtige dienaren van Koning Jezus. Dit jaar mochten we een grote groep mensen dienen met de trainingen Bewapend-, Vernieuwd- en Gelijk Leven. We hadden dit jaar veel hongerige studenten die allemaal, met hun eigen levensverhaal op zak, de zoektocht naar een leven vanuit Gods Koninkrijk aangingen. Door middel van hele mooie gesprekken en praktische uitdagingen hebben we veel mensen met vallen en opstaan kunnen helpen om te groeien naar het leven vanuit de volheid van Gods Koninkrijk. Tijdens deze trainingsavonden hebben we gemerkt hoe God met Zijn liefde aanwezig was en hebben we heel duidelijk gezien welke veranderingen dit in het leven van de cursisten uitwerkt. We zagen hoe mensen hierdoor hun leven en gezinnen meer en meer in Gods handen legden. Ook zagen we dat Gods liefde harten herstelde van pijn, dat Gods waarheid mensen bevrijdde van zware lasten en hoe het licht van Koning Jezus de duisternis in het denken van mensen verdreef. Hierdoor hebben we de vrijheid en vreugde van Gods Koninkrijk in het leven van deze mensen tot bloei zien komen.

Daarnaast zijn we dit jaar ook nieuwe uitdagingen aangegaan. Zo hebben we dit jaar, na hard werken, een succesvolle try-out mogen houden met deel 1 van onze nieuwe training “Gelijk leven”, en hebben we deze hierdoor nu aan ons trainingsaanbod kunnen toevoegen. Inmiddels kunnen we ook vermelden dat zeer binnenkort deel 2 klaar zal zijn om daarmee een try-out te kunnen houden. Ook zijn we aan het einde van het jaar door kringen van kerken, die door de week samen komen, gevraagd om hun met ons onderwijs te inspireren. Deze uitdaging zijn we aangegaan en dit gaf ons een nieuwe mogelijkheid om ons onderwijs te kunnen geven aan een kleine groep mensen, die willen leren leven vanuit Gods Koninkrijk.

Aan de andere kant moest ik zelf dit jaar wel even een weg zoeken hoe ik mijn nieuwe leven als vader moest vormgeven, waardoor ik minder tijd en energie had om extra dingen voor de stichting te kunnen doen. Ook hebben we als stichting nog genoeg uitdagingen liggen die onze organisatie verder ontwikkelen zal en onze financiële mogelijkheden en ons werkterrein uitbreiden zal. Dit zorgt ervoor dat we gemotiveerd door een tekst uit spreuken,
vol vertrouwen in Gods plannen en leiding 2023 binnen stappen.

Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden.

Spreuken 3:5-6

Ook in 2023 zullen we als stichting de wind van Gods Geest volgen om, daar waar die ons ook heen leidt, te doen wat Hij ons vraagt. Alleen zo zullen we het ritme van Gods plannen volgen en blijven leven en werken vanuit Zijn kracht en wijsheid. We zijn iedereen die ons hierin het afgelopen jaar praktisch of financieel gesteund hebben erg dankbaar en we danken jullie voor je vertrouwen in ons werk. We hopen in 2023 ook weer met jullie op te trekken en samen uit te zien naar dat wat God de Vader voor ons klaar heeft liggen.

Dat in 2023 jullie leven vervuld is met de vrede en vreugde van Gods Koninkrijk.

Rombert Feenstra.