De trainingen Gefundeerd leven, Bewapend leven en Vernieuwd leven zijn de afgelopen jaren geschreven om mensen te kunnen discipelen in de basisprincipes van een leven als kind van God. We hebben plannen om daar Gelijk Leven aan toe te voegen. De grote belemmering is…… tijd.

Nadat een fundament gelegd is in het leven van iemand, kan hij daarna zijn denken vernieuwen of de wapenuitrusting leren uitleven. Op deze manier proberen we de studenten stap voor stap mee te nemen in een proces waarin ze van groeien tot volwassen kinderen van God. Om dit nog completer te maken denken we al een tijdje op het ontwikkelen van een nieuwe training met als werktitel heeft “Gelijk leven”.
Dit ontstond na de eerste jaargang van bewapend leven. In het Nieuwe Testament staan maar liefst 40 Gelijkenissen: maar liefst 1/3 deel van Jezus onderwijs! Opvallend is de radicale toon van de gelijkenissen en de opdracht van Jezus alles wat Hij de discipelen geleerd had door te geven aan alle andere gelovigen. Om dit werkelijkheid te laten worden in ons leven ontdekte Rombert zoveel waardevolle nieuwe inzichten dat hij langzaam overtuigd raakte dat dit wel eens een waardevolle nieuwe training en stap kon wezen.

Dit is een grote klus die veel tijd vraagt en daarmee ook een grote investering voor Follow the wind. We pakken dit daarom stap voor stap op zonder een concrete einddatum. Helaas hebben we op dit moment niet de middelen om Rombert fulltime voor Follow The Wind te laten werken. Het voorbereiden en geven van de cursussen vraagt 90% van de beschikbare tijd op dit moment (3 dagen). De andere twee dagen heeft hij een baan in de fabriek. We houden jullie op de hoogte van de voortgang!