Binnen de stichting zijn er leuke ontwikkelingen aan de gang waarover we in onze nieuwsbrieven steeds een beetje zullen vertellen zodat jullie steeds  op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen.

Nieuwe stappen           

We zijn als stichting nu alweer drie jaar onderweg en zijn echt op zoek naar wat voor nieuwe stappen we zouden kunnen zetten om als stichting te groeien in het aantal mensen dat we bereiken met het evangelie of het leren leven vanuit Gods Koninkrijk. Aan de ene kant willen we daarin de wind van Gods Geest volgen en aan de andere kanten willen we daarin zelf ook actief onze verantwoordelijkheid nemen. Het is daarom altijd zoeken naar een gezonde balans tussen deze twee. We gaan de komende tijd daarom meerdere mensen die ook binnen het  kerkelijk en missionaire werk actief zijn ontmoeten en spreken om  op deze manier ons netwerk te verbreden en van hun ervaring te leren.  Hiermee hopen we ook nieuwe deuren te vinden waar  Gods Geest ons heen leidt om daar weer aan de slag te mogen gaan voor Gods Koninkrijk.

Nieuw onderwijs

Zoals jullie al eens eerder gehoord hebben is Rombert druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe training. Deze training draagt als werktitel : “Gelijk leven”. Dit komt omdat deze training zal gaan over de gelijkenissen die Jezus aan zijn discipelen vertelt om hun de geheimen van het Koninkrijk van God bekend te maken. Met deze training willen we met elkaar deze geheimenissen onderzoeken en aan de hand van de principes die we dan ontdekken, ons leven  spiegelen aan deze boodschap van Jezus.  Rombert heeft daarom de afgelopen tijd vele bronnen doorgespit om allemaal informatie over de gelijkenissen in te winnen en daarmee de betekenissen van de gelijkenissen te achterhalen.

Het schrijven van deze training is veel werk omdat je per gelijkenis vele dingen moet onderzoeken om tot goede conclusie te komen. Het gaat daarom soms wat langzaam en vraagt soms nogal wat geduld en doorzettingsvermogen. Maar het is ook een zeer leerzaam proces, waarin veel mooie dingen ontdekt worden, die stap voor stap worden uitwerkt in een nieuwe praktische training.

Daarnaast hebben we bij het vernieuwen van de vormgeving  van ons huidige onderwijs materiaal grote stappen gezet. Menzo (de vormgever) heeft hard gewerkt om de vormgeving van onze mappen te verbeteren en nog professioneler te maken. Hierdoor kunnen we deze nieuwe vormgeving dit jaar nog uitproberen en van de studenten feedback ontvangen voordat we er volgend jaar definitief mee aan de slag zullen gaan. Maar dat dit weer stap vooruit is, mag duidelijk zijn.