Jezus gaf in Matteüs 28 de opdracht om alle mensen te maken tot zijn leerlingen en om aan hun alles te leren wat Hij aan Zijn discipelen geleerd had. Om aan deze opdracht van Koning Jezus gehoorzaam te zijn wil Follow the Wind mensen in hun bestemming en roeping doen gaan leven.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

Missie
Follow the Wind gaat Jezus Christus verkondigen en daardoor in het hart van miljoenen mensen passie voor het leven in Gods Koninkrijk tot leven brengen, en hun een levensstijl aanleren die gevormd wordt door de principes van Gods Koninkrijk.

Visie
Follow the Wind wil mensen van alle leeftijden en culturen het evangelie verkondigen en hun trainingen geven over de liefde van God, het offer van Jezus en de kracht van de Heilige Geest waardoor deze mensen toegerust worden om te leven als volwassen kinderen van God en krachtige dienaren van het Koninkrijk van God.

We kregen een beeld dat we mogen zijn als een boom, gepland aan water stromen, die via zijn bladeren genezing uitdeelt aan de mensen. Zodat deze mensen ook worden als bomen die gepland zijn aan water stromen en via hun bladeren weer genezing uitdelen aan de mensen om hun heen.

Het uitdelen van deze genezende kracht willen we via onze trainingsprogramma’s en onderwijs activiteiten uitdelen door de mensen mee te nemen in een proces waar de volgende merkwaarden relatie, ontdekking en daadkracht centraal staan. Ons verlangen is dat je deze nieuwe kennis niet alleen kent met je verstand, maar ook altijd met elkaar uitleeft door het praktische toe te passen in ons dagelijks leven, zodat we echt een compleet nieuwe levensstijl ontwikkelen als kinderen van God de Vader, die het licht voor de wereld om haar heen geworden is.

5 jaren doelen
Om de missie en visie te realiseren werken we met 5 jaren doelen. Deze doelen geven aan de medewerkers de focus om aan de juiste dingen te werken om onze missie te voltooien en het laat aan de achterban van de stichting zien waar de stichting momenteel aan werkt. Door regelmatig te evalueren wil de stichting haar missie met daadkracht en met de wijsheid van de Heilige Geest realiseren. De komende 5 jaar wil Follow the Wind de volgende doelen realiseren.

Over 5 jaar…

  1. … hebben we op 10 verschillende plekken een relatie met groepen mensen, die we regelmatig voorzien van trainingen
  2. … hebben we 100 krachtige getuigenissen van mensen waar het nieuwe leven in Gods Koninkrijk op een krachtige manier tot stand gekomen is
  3. … hebben we brede achterban en inkomstenstroom gekregen waardoor het werk in een sterke groeifase is gekomen
  4. … hebben we nog 3 korte en minimaal 1 lange cursus ontwikkeld