Het afgelopen jaar hebben we aan weer heel veel verschillende mensen onderwijs mogen geven en we maken weer heel veel mooie dingen mee. Het mooiste aan dit werk vind ik altijd dat in het leven van de mensen die God de Vader de ruimte durven te geven geweldige processen op gang komen, die hun leven helemaal tot bloei brengt.

Soms voelen deelnemers zich zo droog als een woestijn, door gebeurtenissen en de sleur van het dagelijks leven. Ze zijn soms helemaal kwijt geraakt wie ze in Gods ogen zijn en daarmee ook het nut van het leven.  Maar als ze dan de cursus gefundeerd leven volgen zie je weer een stevig fundament ontstaan. Deelnemers van vernieuwd leven die in leugens verstrikt zitten, waarheden ontvangen die hun uit een sleur bevrijden en weer nieuwe perspectief in het leven geeft en weer in beweging komt. Deelnemers van bewapend leven die ontdekken dat de kracht van hun bestemming en roeping in de overwinning van Jezus ligt waardoor ze volwassen kinderen van God worden. Al deze mensen ontvangen dit niet door het werk van de stichting maar puur omdat ze de heilige in hun leven Geest toelaten om hun nieuwe leven tot leven te brengen. Zoals een geweldig lied van Opwekking zegt:

“De woestijn zal bloeien als een roos en de steppe zal jubelen en juichen, want het levend water van Gods Geest. Maakt dorstig land tot waterbronnen.”

Toen ik met deze tekst bezig was voor een les over de doop en de vervulling met Gods Geest, liet God mij zoiets moois zien: “Zoek eens op wat water met een woestijn kan doen.” Toen ik dit opzocht vond ik deze foto van Gerhard Huedepohl van de Atacama-woestijn in Chili.  Dit is een plek waar het normaal nooit regent. Onderzoekers die vanwege deze droogte naar de Atacama-woestijn gingen, kregen daar de verrassing van hun leven… het begon er namelijk opeens te regenen. Deze dorre woestijn veranderde in een prachtige roze bloemenzee. Dit zeldzame natuurfenomeen wordt in Chili Desierto Florido genoemd, ofwel de bloeiende woestijn. Zaden en wortels van lokale bloemsoorten die jaren op een beetje vocht hebben zitten wachten, bloeiden massaal op door de regen.

Zo is het ook met ons leven… We hebben allemaal een geweldige bestemming en prachtige roeping ontvangen, namelijk om te leven als volwassen kinderen van God en daadkrachtige dienaren van Koning Jezus. Deze bestemming en roeping ligt in ons leven en komt net als deze bloemen alleen tot bloei wanneer er water gaat stromen en bij ons is dat het water van Gods Geest  die ons tot leven brengt,  ons leven kleur geeft en vrucht doet dragen.

Daarom wil ik je met dit beeld bemoedigen om steeds meer van het levende water van Gods Geest tot ontvangen zodat jouw nieuwe leven meer en meer tot bloei zal komen.

Foto credit: Gerhard Huedepohl atacamaphoto.com