Een jaar geleden begon ik met de cursus “Denken als volwassen kinderen van God de Vader en krachtige dienaren van Zijn koninkrijk.” Een beetje hoog gegrepen vond ik het wel. Maar ‘volwassen kinderen’ triggerde mij. Tien jaar geleden gedoopt en steeds in een vicieuze cirkel blijven van enthousiasme naar afgeleid etc dat vond ik zelf behoorlijk kinderlijk. Ik was nog overspannen toen ik begon aan de cursus en eigenlijk was de opdracht die we mee naar huis namen al te veel voor me. Toch kwam ik elke avond enorm bemoedigt thuis en werd ik aan het denken gezet. Ik ontdekte leugens waar ik in was gaan geloven die naast de bijbel minder realistisch bleken dan ik dacht. Ik leerde dat onder leiding van de Heilige Geest er altijd een waarheid te vinden is om die leugen mee te ontkrachten. Nu een jaar later weet ik dat ik niet meer met leugens hoef te leven en ze zodra ik het doorheb gelijk moet aanpakken, in de praktijk betekent dit dat ik niet meer ontmoedigt raak. Ik heb de Heilige Geest leren kennen als iemand die de dingen van Gods koninkrijk wíl openbaren en dat ook echt zal dóen wanneer we daarom vragen. Alles wat ik heb geleerd en wist met mijn verstand begint in mijn hart te leven. De titel van de cursus hoog gegrepen, ja zeker weten, maar dat is het hele nieuwe testament, en ik geloof er nu nog in ook.