Hou je vast aan de beloften van Gods Koninkrijk

De afgelopen jaren zag ik de kerk in Nederland zoeken naar nieuwe manieren van kerk zijn. Hierdoor bloeiden er veel nieuwe initiatieven in Gods gezin op, waar ook veel nieuw leven en nieuwe hoop voor ons land uit voortkwam. Het effect van deze zoektocht was een stroom van geloof in een opwekking in Nederland en in Europa. Op veel verschillende plekken begonnen mensen hierover te spreken, waardoor er in de kerk een rivier van levend water begon te stromen die langzaam steeds meer mensen beïnvloedde met nieuw geloof en nieuwe hoop. En toen brak opeens de Coronacrisis uit.

Een golf van verwarring, ontregeling, angst en verdriet trok door de straten van Europa. Waar we ook werken of wat we ook doen, hoe ons leven er ook uitzag, deze crisis raakte ons allemaal. Heel Europa en heel de Nederlandse samenleving was in een korte tijd compleet in de war. In een zeer korte tijd werd ons leven, door onder andere de 1,5 meter afstand regel, compleet veranderd en beperkt. Veel dingen die we gepland hadden konden niet door gaan en huidige activiteiten waar we mee bezig waren moesten acuut stoppen. Ook de kerk kon en kan nog steeds niet als gezin samen komen om elkaar te ontmoeten en samen God te aanbidden, zoals ze dat eerst deed en gewend was. Door al deze gebeurtenissen leek ook de focus op het herstel van het Koninkrijk van God en het geloof van de opwekking in Nederland en Europa te verdwijnen, de klap die onze harten en ons denken te verwerken kreeg door deze pittige tijd en onzekere toekomstverwachting die ons elke dag voorgehouden wordt.

Dat is ook precies de reden waarom ik deze bemoedigende bries schrijf. Ik wil jullie namelijk bemoedigen met Hebreeën 10:23 en 12:2 om de waarheid daarin in jullie harten nieuw leven water te geven.

 “Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

De Coronacrisis is een reële situatie waarmee we te maken hebben, en het is niet mijn bedoeling de gevolgen ervan af te doen of het niets is. Ik wil je alleen wel bemoedigen om, ondanks alles wat er gebeurt en het nieuws dat we horen, je vast te houden aan dat wat God aan het doen was in jouw leven. Hou vast aan wat God in het hart van Gods gezin in Nederland en Europa aan het zaaien was de afgelopen tijd.

Ik wil je bemoedigen en aanmoedigen om het geloof en de hoop die voor de coronacrisis in de hart van Gods gezin begon op te bloeien zonder wankelen te blijven vasthouden. Te blijven belijden over ons land en over Europa dat God de Vader haar lief heeft en dat Jezus, Koning Jezus zijn Koninkrijk daarin bouwen wil. Ik heb namelijk nog steeds hoop voor een doorbraak van de hemel in Nederland en in Europa.

Hoop is in de Bijbel niet het geloof voor nu, maar de zekerheid dat God in de toekomst doet waar Hij nu al over spreekt. Ik wil je daarom zegenen dat Gods Geest je in deze tijd naar zijn stroom van levend water zal blijven lijden. Een stroom van levend water waaraan Hij begonnen was om deze uit te werken in jouw leven, en in het leven van Gods gezin in Nederland en Europa, en Hij zal afmaken waar Hij aan begonnen is.

Ik zegen je dat je in deze tijd blijf vasthouden aan Hem die getrouw is, aan dat wat hij in onze harten aan het aanwakkeren was. Gods liefde wil Europa en Nederland veel liever terug in Zijn armen hebben, dan wij dat met elkaar wilden de afgelopen jaren.
Daarom geloof ik dat noch dood, noch leven, noch heden of toekomst, Nederland en Europa kan scheiden van dat verlangen van God. Deze crisis zal Gods verlangen niet stoppen en onze hoop niet uitdoven. Laten wij net zoals Jezus ons niet laten afschrikken door de omstandigheden waarin we zitten, maar laten wij, net zoals Hij dat deed, Gods verlangen om Nederland en Europa met zijn liefde te bereiken, tot onze hoop voor morgen maken. Laten wij die stroom die opbloeide in ons hart vasthouden, want ook al weten we niet hoe dit gebeuren gaat, een ding weten we wel, er staat iets moois te gebeuren in Nederland en Europa. Gods Koninkrijk is door geen crisis te stoppen, maar de Glorie van dit Koninkrijk stopt wel elke crisis in ons leven.