Ik heb in mijn leven meerdere profetische woorden of beelden van mensen mogen ontvangen, die hiermee hoopten door te geven wat God tegen mij wilde zeggen. Soms raakten de woorden mij wel en soms deden ze dat niet. Maar de woorden die mij het meeste raakten en waarvan ik zeker wist dat God daardoor tot mij sprak, heb ik de rest van mijn leven met mij meegenomen. Deze woorden vormen op lastige momenten in mijn leven een enorme bemoediging voor mij om door te gaan met het volgen van Gods plannen en timing.

Maar als ik op een verkeerde manier met deze woorden omga dan kunnen ze zich ook tegen mij keren. Want wanneer ik de vervulling van deze woorden in mijn leven nog niet terugzie, dan kunnen deze voor mij een zware last worden als ik hierdoor besluit om steeds harder te gaan werken om ze tot vervulling te brengen. Zo kunnen deze profetische woorden ook een afgod worden, doordat ik dan meer met de woorden van God bezig ben en meer vreugde vind in de vervulling ervan, dan dat ik met God de Vader tijd doorbreng en vreugde vind in mijn verbondenheid met Hem. Daarnaast moet ik ook oppassen dat deze profetische woorden geen fundament van Satans aanklacht in mijn leven gaan worden, als hij mij de schuld zal geven dat deze woorden nog steeds niet vervuld zijn in mijn leven. Het zijn deze drie valkuilen die ik ook vaak bij de studenten van onze trainingen tegenkom. De mooiste profetische woorden die ze ontvangen hebben om hun leven mee op te bouwen, kunnen een zware verstikkende last worden.

Wanneer jij prachtige beloften van God ontvangen hebt, waarvan de vervulling maar niet lijkt aan te breken in je leven en je de weg naar de vervulling niet ziet, dan wil ik je bemoedigen met een prachtige belofte die God aan Jakob gaf en ook aan ons Zijn Vaderhart openbaart. Het is deze belofte die de drie valkuilen, die ik net noemde, overwint. Want nadat Jakob als jongste zoon de zegen van zijn vader Isaak gekregen had, haatte Esau hem en had plannen om zijn broertje na de dood van zijn vader te vermoorden. Toen Rebekka, zijn moeder, van dit plan hoorde, waarschuwde zij Jakob en raadde hem aan om te vluchten. Hij vertrok naar Laban, de broer van zijn moeder. Tijdens deze reis kreeg hij in zijn slaap een van de mooiste boodschappen die God ooit tot een mens gesproken heeft. Hij zag in een droom een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. Daarlangs gingen engelen omhoog naar de hemel en omlaag naar de aarde. Daarna zag hij God staan, die hem een prachtig toekomstperspectief gaf. Het land waar hij nu was, zal hij van God ontvangen. Hij zal veel nakomelingen krijgen en door hem en zijn nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Daarna belooft God hem te helpen en te beschermen waar hij ook heen zal gaan.
En dan komen we bij de tekst die mij raakte en waarmee ik jullie bemoedigen wil.

Genesis 28:15 “Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’

De woorden van God in deze profetische droom van Jacob zouden in zijn leven een zware last, afgod of fundament van aanklacht kunnen worden, als hij deze belofte van God aan het einde van zijn droom niet tot zich nam. Jacob moest er namelijk voor waken dat hij niet alle beloften die God hem gegeven had, zal gaan najagen om zo te verdienen dat God bij hem zal zijn. God had immers gezegd dat Hij Jacob niet alleen zou laten. Hierdoor kan Jacob elke stap met God overleggen en naar Zijn leiding en wijsheid in zijn leven uitzien. Zo zorgt God ervoor dat Zijn beloften aan Jacob tot vervulling komen. God bevestigt deze zekerheid met de belofte dat Hij tenminste bij Jakob zal blijven, totdat Hij in Jakobs leven heeft uitgewerkt wat Hij aan Hem beloofd had. Jacob hoefde Gods aanwezigheid dus niet te verdienen. Deze belofte voorkwam ook dat Gods beloften belangrijker voor hem zouden worden dan God zelf en leerde hem dat hij voor de vervulling van deze woorden afhankelijk van God de Vader was. Hierdoor hoefde Jacob zich niet blind te staren op de vervulling van Gods beloften, maar gefocust te blijven op de aanwezigheid van God in zijn leven.
Tot slot beschermde deze belofte hem ook tegen de aanklachten van Satan. Satan zal hem erop wijzen te hebben gefaald in zijn handelen, dat hij een mislukkeling is zolang er nog niks van Gods belofte in zijn leven zichtbaar is. Maar Gods belofte maakt heel duidelijk dat hij niet van zijn eigen handelen, maar van Gods handelen in zijn leven afhankelijk is. God laat hem niet alleen totdat al Zijn beloften in Jacobs leven vervuld zijn.

Met deze bemoediging wil ik niet zeggen dat wij voor het leven vanuit Gods koninkrijk geen verantwoordelijkheid hebben, geen inzet hoeven te tonen of soms in ons leven offers moeten brengen. Leven vanuit de volheid van Gods koninkrijk vraagt dit namelijk wel van ons. Ik wil jullie bemoedigen met de waarheid dat als we in Gods koninkrijk onze verantwoordelijkheid nemen, ons voor de komst ervan inzetten of voor een leven vanuit Gods koninkrijk in ons leven een offer hebben gebracht, maar we Gods beloften nog niet vervuld zien worden in ons leven, we er zeker van kunnen zijn, dat God bij ons is en bij ons blijft totdat Hij in ons leven vervuld heeft, wat Hij ons beloofd heeft.