Het trainen van je geestelijke spierballen

Ik hoorde deze week een jongetje heel enthousiast over het zwembad van de camping vertellen.  Je kon merken dat hij de vakantie van zijn leven gehad had. Maar deze vakantie veranderde in een van meeste vreselijke vakanties toen zijn ouders begonnen over de wandelingen die ze ook gemaakt hadden. “Die waren vreselijk” zei het jongetje en vertelde daarna hoelang die wel niet waren geweest, dat er geen einde aan kwam. Ik moest erg lachen om de beleving van het mannetje. Om het beeld van de vakantie te redden vroeg zijn vader daarna aan hem of hij de kar dan niet mooi gevonden had. Toen dit benoemd werd begon het jongetje opeens weer te lachen en hij stemde er gelijk mee in dat in die kar zitten, die vervolgens door zijn vader getrokken werd, wel echt geweldig was. Zo was hij die zware wandelingen doorgekomen en dit maakte alles weer een stuk mooier. Toen ik dit verhaal gehoord had moest ik denken aan een bemoediging die Petrus ons in zijn brieven gegeven heeft. Petrus schreef zijn brieven vlak voor zijn dood. Hierdoor zijn deze een afscheidsboodschap van een man die Jezus enorm liefhad en vanuit Zijn glorie leefde. Petrus schreef deze brieven aan meerdere gemeenten omdat er in die gemeenten een geestelijke strijd plaatsvond die de bestemming en roeping van de geloven tegenwerkte. Daarom waarschuwt Petrus de mensen om waakzaam te wezen.

1 Petrus 5:8: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.”

De duivel is al wel door Jezus verslagen, maar hij is nog niet voorgoed vernietigd. De tijd die hem nu nog rest voor Jezus terugkomt is beperkt en daarom gaat hij rond als een hongerige leeuw, die zijn slachtoffers met gebrul intimideert. Onze levensreis kan daarom soms erg lijken, zoals op de vakantie van het jongentje. Na onze bekering en doop hebben we een nieuwe leven ontvangen en genieten we van onze nieuwe bestemming als kinderen van God en onze roeping om te mogen leven als een dienaar van Koning Jezus. Maar soms breken er perioden in ons leven aan waarin er dingen gebeuren waardoor ons leven, als we er niet voor waken, gaat voelen als een zware wandeling, waar maar geen einde aan lijkt te komen. De last van het leven rooft dan al vrij snel de ontvangen vrede en vreugde van ons nieuwe leven. Zo rooft Satan de volheid van het leven vanuit Gods Koninkrijk uit ons leven weg. Hoe meer zijn gegrom onze aandacht krijgt en onze reactie op het leven bepaald, hoe meer hij van ons nieuwe leven roven kan. Daarom waarschuwt Petrus ons en roept hij ons op om op onze hoede te zijn en spoort hij ons aan om te voorkomen dat Satan de cultuur van ons hart bepaald. Hij roept ons op om de cultuur van ons hart door maar één iemand te laten vormen, zoals er tijdens de vakantie van het jongetje er maar één iemand tijdens het wandelen op hart van het jongetje paste. Want toen zijn vader zag dat hij het niet meer trok, zetten hij hem in de kar en trok zo zijn zoon op zijn kracht de wandeling door. Petrus bemoedigd ons met een zelfde waarheid over God de Vader. Want God de Vader stopt ons in Zijn kar door ons te vervullen met Gods Geest, en trekt ons hiermee net zoals de vader van het jongetje vanuit Zijn kracht het leven hier op aarde door.

1 Petrus 5:10-11 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Petrus schrijft niet dat ons in het leven lijden bespaard zal blijven, want in deze wereld zullen ook de kinderen van God te maken krijgen met lijden en daarnaast ook met vervolging. Maar dit duurt voor ons slechts een korte tijd, als wij het vergelijken met de eeuwige heerlijkheid waaraan wij deel zullen hebben. Daarnaast heeft God in alles voorzien wat wij nodig hebben om onze harten in moeilijke tijden tot rust te brengen. Wij hebben in ons leven namelijk een sterke burcht waar alle aanvallen van de brullende leeuw op stuk lopen. Want wanneer satan invloed op ons denken, gevoel of door bepaalde levensomstandigheden heen probeert uit te oefenen, dan moeten wij onze blik gericht houden op de God van alle genade. Zijn genade heeft ons met Hem verbonden om hierdoor deel te krijgen van Zijn eeuwige luister. Zijn heerlijkheid zal ons kracht geven om vol te houden in moeilijke omstandigheden. “Heerlijkheid” wijst hier op Zijn uitstraling die overweldigend is, die de tempel vervulde en door de Heilige Geest in ons woont. Het is deze heerlijkheid die onze bestemming en roeping bekrachtigt waar het kwade niks tegen beginnen kan. Want het is deze heerlijkheid die ons tijdens onze zware periode in het  leven steeds weer “bevestigd”, waardoor we geestelijke spierballen ontwikkeld en van binnenuit sterk gemaakt worden. Hierdoor zal Hij ons innerlijk “versterken”, waardoor bepaalde zwakheden in ons leven opgeruimd worden. Deze heerlijkheid geeft ons leven een vast fundament, waarop Hij ons grondvesten zal. Hierdoor zal God de Vader ons door de kracht van de Heilige Geest tot leven brengen en krachtig maken omdat Hij ons leven vult met Zijn glorie. Hierdoor zullen wij leven vanuit de vrede en vreugde van Gods Koninkrijk. Stap daarom altijd in de Kar van God de Vader, die Hij ons door de Heilige Geest geven heeft, om met vrede en vreugde de reis op aarde af te leggen. Amen.