Goed nieuws

Tijdens het afmaken van een hoofdstuk uit de levensstijl training Bewapend Leven, waarin we het evangelie van de vrede bestuderen, kwam ik een mooie ontdekking tegen die mij zeer bemoedigd heeft en als een frisse wind voelde. Ik ontdekte namelijk iets heel moois over het woord evangelie.

Het woord evangelie is namelijk een vertaling van het Grieks woord: “euaggelion” (εὐαγγέλιον) en dit betekent “goed bericht” of “blijde boodschap”. In het algemeen is dit nog wel bekend. We weten namelijk dat de komst van Jezus zoals die in de Bijbel beschreven worden voor ons goed nieuws was. Maar het woord werd in de Romeinse tijd voor twee specifieke gebeurtenissen gebruikt, waarbij niet de komst van iemand beschrevene werd, maar altijd een feestelijke gebeurtenis beschreven werd. Allereerst werd het woord gebruikt om de kroning van de Keizer aan te kondigen, wat goed nieuws voor het hele volk was.

Maar de tweede manier zoals het woord gebruikt werd raakte mij. Het woord werd namelijk ook gebruikt in tijden van oorlog. De mensen in de stad Rome wachtten dan in grote spanning op nieuws van het front of ze de oorlog gewonnen hadden. Bij een overwinning kwam er een boodschapper aangerend die luidkeels: “Evangelie, evangelie, evangelie” riep. Hiermee bedoelde hij: “Goed nieuws. De strijd is gestreden en de zege is behaald.”

Paulus gebruikte daarom juist dit woord om Jezus overwinning op Satan en zijn kroning in de hemel als de Koning die alle macht heeft in de hemel en op aarde te beschrijven. Want deze overwinning op Satan was voor ons echt goed nieuws. Daarom wordt in het Nieuwe Testament met dit woord niet per se het getuigenis van Jezus komst en onderwijs bedoelt maar wel het getuigenis van zijn overwinning op Satan en zijn kroning als Koning. Want Zijn handelen heeft het kwaad overwonnen en onze relatie met God de Vader voor goed hersteld en daarom heeft God Hem de hoogste naam boven alle namen geven.