Getuigenis Ino Pruijmboom

Mijn naam is Ino Pruijmboom, 45 jaar, getrouwd met Yvonne en we hebben samen een mooie dochter van 6, Fleur. Ik kom uit een diep dal wat een verhaal op zich is, ik ben echt in een verkeerd nest opgegroeid met alle gevolgen van dien. Sinds dat God deel uitmaakt van mijn leven, zo’n 16 jaar geleden, heeft Hij mijn leven gezuiverd en ontdaan van allerlei vuiligheid. Dit betekent niet dat dit alles gemakkelijk is gegaan, integendeel, ik heb veel therapie moeten ondergaan ter ondersteuning van mijn nieuwe wandel maar ik heb God in alles gezien en Hij heeft mij gedragen door alles heen. Ik mag zien dat Hij mensen en zaken op mijn weg brengt die mij weer verder helpen in mijn levenswandel en in het onderhouden van een gezin en een gewoon leven. Zo ook ‘Follow the Wind’. Wat ben ik blij dat ik aan ‘Vernieuwd leven’ en ‘Gefundeerd leven’ heb meegedaan. Echt een zegen om bezig te zijn met Gods Woord en dat het door de training heen toegepast kan worden op je leven. In geval van ‘Vernieuwd leven’ was het mooi om in stappen tot vernieuwd denken te komen. Bij het samenkomen konden we hier met elkaar over spreken en van elkaar leren, zeer waardevol dus. Mede dankzij een leuke club mensen en een fijne cursusleider konden we hier met elkaar goed over sparren. ‘Gefundeerd leven’ gaf ons de fundamenten van het geloof en dat was erg interessant. Ik lees zelf veel in de Bijbel en dan leer je veel maar echt stilstaan bij wat je leest is een hele kunst. Ik heb geleerd om meer stil te staan bij wat ik leer en lees in de Bijbel, door de opdrachten die we thuis maakten. Tijdens elke les gingen we in op de stof die we thuis hadden gemaakt en we werden daarbij geholpen door inspirerende cursusleiders. Gebed was ook een onderdeel hiervan en het was heel mooi om voor elkaar te mogen bidden. Na elke les moesten we een samenvatting maken in de vorm van een bouwsteen, een zin die een samenvatting is van de les. Wij werden uitgedaagd om deze bouwstenen uit het hoofd te leren. Dit lukte mij aardig goed en het motiveert me om Bijbelteksten uit het hoofd te willen gaan leren. Van alle lessen die we hebben gehad vond ik die van de Heilige Geest het mooist en liet mij stilstaan bij de momenten waarbij ik de heilige Geest heb ervaren in mijn leven en hoe belangrijk Hij voor mij is. De Heilige Geest is echt een Helper en Trooster en wijst altijd richting God de Vader en Jezus Christus. Ik was ook blij met de groep waar ik in zat, alle drie jongeren. Ik heb veel respect voor jongeren die hun weg gaan met God i.p.v. dat ze zich laten vangen door de wereld. Ik kon ook van hen veel leren. Zo zie je maar weer dat je nooit klaar bent met leren en met je wandel met God, die blijft gewoon doorgaan ongeacht je leeftijd. Ik wil iedereen bemoedigen, jong en oud, met het feit dat je alles moet aangrijpen om te willen groeien in je relatie met God en Jezus Christus. Voor mij was het volgen van trainingen bij ‘Follow the Wind’ een versterking van mijn geloof en een zegen op mijn leven.