Bewapend leven heeft mijn geloof in God hernieuwd. We hadden toen drie kleine kinderen en door corona moesten we de oudste kinderen begeleiden bij het schoolwerk. Ik heb mijn studiemap er weer even bij gepakt. Onze zoon Sverre had menig pagina in de map volgekrast terwijl ik probeerde om op de andere bladzijde mijn huiswerk te maken. In die periode in ons leven was het moeilijk om zelf die focus te vinden en om überhaupt tijd te maken om onze relatie met God te verdiepen. Maar juist door de kans om aan Bewapend Leven deel te nemen en dit ook samen te doen, kwamen we individueel en samen dichter bij God. Waardoor we ook meer konden delen binnen en buiten ons gezin.Selfie van Eelco en Miranda

De interactie met de andere deelnemers was voor mij ook heel waardevol. Door het diepe en doorleefde onderwijs vanuit de Bijbel en over het leven met God ontstond er een springplank om met elkaar die diepte in te duiken bij het bespreken van de opdrachten en het bidden voor elkaar. Ik werd meerdere keren geraakt door hoe de Heilige Geest me bemoedigende door de cursusleiding, maar ook zeker door medecursisten heen. En dat werkte van twee kanten. Degene die merkte dat God krachtig door hem of haar heen sprak om een ander op te bouwen, te bemoedigen of te troosten, werd zelf ook bemoedigd en (daad)krachtiger in zijn of haar leven met God. Dat bleek uit de getuigenissen die we konden delen met elkaar. Hoe ontzettend goed en ook noodzakelijk om als christenen samen te komen en elkaar aan te moedigen.

Het was heel fijn dat er ruimte en openheid was om worstelingen waar we doorheen gingen open te bespreken, zonder veroordeling. Zo maakte de cursusleiding de ruimte de antwoorden zelf bij God te vinden. Deze cursus heeft alles in zich om nader tot elkaar te komen, handvatten te krijgen om elkaar aan te moedigen in de strijd en ook te beschermen in gebed. De stevige Bijbelse basis zorgt dat we een zwaard hebben om mee te slaan. Meer en meer bewust van de strijd waar we ons in bevinden, is dat ook nodig. Het bewustzijn van strijd en wapens klinkt misschien spannend of overdreven, maar ik heb het meer ervaren als het her-labelen van strijd die iedereen herkent in zijn of haar leven, maar misschien nooit op die manier had uitgelegd. Door je leven te bekijken vanuit die strijd-bril, zie je soms ook opeens hoe je kunt bidden voor je eigen situatie en hoe je je zelfverwijt/ spijt/ schuld van je af mag laten vallen. Het kan enorm veel ruimte en licht geven als je op die manier Jezus volgt en de Heilige Geest de ruimte geeft.

Eelco en Miranda