Enkele jaren geleden heb ik de cursus “Bewapend Leven” gevolgd. Rombert vroeg mij om te vertellen wat God door deze cursus in mijn leven heeft veranderd.

Laat ik bij het begin beginnen. Mijn naam is Diederiek de Groot. Ik ben getrouwd met Rob en we hebben een dochter, een zoon, een schoondochter en een kleinzoon.

Hoewel de cursus “Bewapend Leven” heet zou dat in mijn geval ook ” Veranderd Leven” kunnen zijn. In die tijd zijn veel van mijn denkbeelden veranderd.God laat mij niet zo maar aanmodderen, maar Hij is een Vader, heel betrokken bij mijn leven. Hij heeft mij gemaakt en met die eigenschappen mag ik Hem dienen. Graag zelfs, want omdat ik uniek ben, kan iemand anders dat op deze manier doen.

Wat mij ook bijgebleven is van deze cursus is de persoonlijke aandacht die er voor je is. Doordat je steeds met hetzelfde groepje mensen en leider optrekt ontstaat er een veilige sfeer en leer je elkaar kennen en vertrouwen. Elke avond mag je in het groepje je vragen stellen en wordt er voor je gebeden en zegen over je uitgesproken. Deze persoonlijke aandacht ervoer ik als een afschaduwing van de persoonlijke aandacht die God de Vader voor mij heeft. Dit voegde zo een extra zegen toe.