In 2018-2019 heb ik de cursus ‘Gefundeerd leven’ gevolgd. In eerste instantie heb ik me opgegeven voor de cursus omdat ik behoefte had aan een Bijbelstudie. Maar ik had eigenlijk geen grote verwachtingen. Ik had immers al jarenlang een relatie met God en ik was goed bekend met de fundamenten van mijn geloof. Wel had ik een paar pittige jaren achter de rug, en daardoor voelde ik me niet zo dicht bij de Heere meer. Ik was dus op zoek naar herstel van intimiteit met Hem, ik wilde mijn vreugde in Hem terugvinden.

Begin van de cursus werden we gevraagd om doelstellingen op te schrijven. Ik had er drie: intimiteit met God & meer van Hem ervaren, groeien in (geestelijke) volwassenheid en kracht in mijn geloof. In de loop van de cursus kwamen er zwakheden van mijn geloof naar boven. Ik kende namelijk de waarheden die Jezus predikte en ik geloofde ze ook, maar in werkelijkheid had ik me sommige aspecten van zijn boodschap niet eigen gemaakt. Het bleek dat ik niet echt geloofde dat zijn beloftes en zijn gaven ook voor mij waren.

Maar dat waren allemaal leugens van de vijand die ik geloofde, kwam ik achter. Want ook al wist ik in mijn hoofd wel dat ik een grote vijand had en was ik bekend met zijn tactieken, pas tijdens de cursus viel het kwartje: ik geloofde zijn leugens in plaats van de waarheid van Jezus. Toen kwam het besef dat ik een keuze heb over wat ik binnen laat komen: leugens of waarheid. Dit was levensveranderend.

Voor mij was de cursus niet zozeer een leerervaring maar meer een besef van de waarheden die ik al kende. Zoals er in het begin voor is gebeden: de informatie ging van mijn hoofd naar mijn hart. Daarnaast was de cursus niet alleen maar informatie ontvangen, we waren er altijd actief in: we lazen de lessen thuis, we besproken alles wat ons aansprak in kleine groepjes en met z’n allen tijdens de les, er werd voor ons individueel gebeden, en dan hadden we huiswerk. Het was niet zomaar huiswerk, maar we werden altijd uitgedaagd om zelf in gesprek te gaan met God over de onderwerpen die we bestudeerden, zelf Hem te zoeken om antwoorden te krijgen. Dit was zeer waardevol!

Het mooie is dat ik aan het eind van de cursus mijn doelen had bereikt! En wat een vreugde was dat! Twee jaar verder ben ik nog steeds aan het groeien in de openbaringen van toen, ‘van heerlijkheid tot heerlijkheid’. Dat waren goede zaden die op goede aarde zijn gegooid, en begoten met de gebeden van onze leiders.