Vorig jaar hebben we een paar proeflessen mogen draaien uit de cursus gefundeerd leven in
de Conectkerk in Ede. De leiding van de gemeente was enthousiast en zijn we dit jaar met 9 mensen van start gegaan om nu de complete training aan te bieden. Dit was voor de stichting een bijzonder nieuwe stap omdat we daarmee voor het eerst ook in een andere gemeente aan de slag gingen.

Met deze stap gingen we onze  waarden en ideeën over onderwijs voor het eerst toepassen in de cultuur van een compleet nieuwe gemeente. Vooral voor mij (Rombert) was dit zoeken. Je wilt aansluiten bij de cultuur van gemeente en het onderwijs van Follow the Wind meenemen, omdat we geloven dat daardoor effectief onderwijs gegeven wordt. We hebben hier veel van geleerd en stof tot nadenken hoe we hier in de toekomst mee om zullen gaan bij andere gemeenten. Het mooiste van dit proces is dat God uiteindelijk overal dezelfde is en het evangelie over de zelfde blijde boodschap gaat.
We merken namelijk dat de mensen ook hier door cursus geïnspireerd raken om hun leven steeds meer aan over God te geven. Mensen ontdekken tijdens de training steeds meer wie hij voor hen wil zijn en hoe sterk zijn invloed hun leven veranderd kan. We merken dat ze uitgedaagd worden om steeds weer naar de waarheid van Gods koninkrijk op zoek te gaan en deze uit leven in hun leven en dat dit met vallen en opstaan lukt.

Ze geven aan dat de avonden hun inspireert en in beweging zet om het evangelie toe te laten in hun leven. Een mooi voorbeeld hiervan was dat tijdens de avond over de vervulling met Gods Geest een man zeer krachtig aangeraakt werd. Toen we voor hem aan het bidden waren ervoer ik de geest van God door mij heen stromen en het leven van deze man vervullen. Daarna ontving deze man ook nog een paar profetische woorden van mensen die erbij stonden, die hem zeer inspirerende. Zelf gaf hij tijdens het gebed al aan dat er van alles gebeurde en de uitwerking hiervan was in de periode naar deze avond zeer bijzonder. Er brak een zeer ongewone periode voor de man aan waarin er allemaal relatie op zijn pad kwamen die hersteld werden en hij kwam in situaties terecht waarin God hele bijzonder dingen liet zien en uitwerkte in zijn leven. De zondag na deze cursusavond gaf hij ook springend en vol enthousiaste zijn getuigenis over wat er die avond gebeurt is. Ik was op dat moment zelf aanwezig in de dienst en ik ga de blijdschap van deze man nooit vergeten. Hij riep steeds de volgende woorden: “Ik voel dat ik tot leven ben gekomen en vrij ben.” Deze woorden raakten me, want dat is ook precies wat we als Follow the Wind willen bereiken,  dat het evangelie van Jezus verkondig wordt en het leven van mensen tot bloei brengt. Daarom zijn we blij dat dit ook daar op deze manier ook bij de training in de connect kerk zichtbaar wordt en hopen we dit de komende periode nog veel meer mee te maken.