Gefundeerd Leven

Vind vrijheid om te leven en maak de Rots het fundament van u leven.

Toen we tot geloof kwamen in Jezus Christus, werden we helaas niet gelijk in de hemel opgenomen. God de Vader heeft ons wel overgezet van het duisternis in Zijn Koninkrijk van licht! Wat een fantastische belofte. We doen dat leven vanuit het Koninkrijk van licht voorlopig wel leven in een wereld vol duisternis. We hebben als kinderen van God net als iedereen te maken met alle mooie en lastige dingen hebben daarvoor een sterk fundament nodig voor ons leven hier op aarde. Zo kunnen we blijven staan in de geestelijke strijd die kenmerkend is voor het leven hier op aarde. In Lucas 6: 46-49 zegt Jezus dat wie Zijn woorden hoort en doet vergeleken kan worden met iemand die zijn huis ‘een fundament’ gegeven heeft. Een huis dat zo gebouwd is wordt niet aan het wankelen gebracht, omdat het op de rots gegrondvest is.

In deze intensieve training leer je de woorden van Jezus en de waarheid in dit leven te ontdekken en deze praktisch uit te voeren in je leven. Tijdens de trainingsavonden zal je ook op verschillende creatieve en interactieve manieren bezig zijn om de fundamenten in je leven praktisch te verwerken en om luisteren naar Gods stem. Je wordt uitgedaagd de theorie in je dagelijks leven een plek te geven.

Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.2 PETRUS 1:2