In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen hoe we in april met twee verschillende groepen aan het eerste deel van de training Gefundeerd Leven zijn begonnen. We merkten hoe hongerig deze groep was om meer over Gods koninkrijk te leren. Ze hebben belangrijke dingen ontdekt en mooie keuzes gemaakt.

Zo hebben de cursisten een beter beeld van Satan gekregen. En ontdekte ze dat ze hem veel te veel gezag gegeven hebben. Daarom hebben zij deze invloed van Satan opgeruimd, door Gods waarheid aan te nemen. Tijdens de avond over de doop hebben we mooie gesprekken gehad en hebben 3 cursisten besloten om zich te laten dopen. Dit is een hele mooie beslissing die gevierd hebben en waarvoor we dankbaar zijn.

Vervulling met de Heilige Geest

Op de laatste avond van deze lessenserie stond de doop en vervulling met Gods geest centraal. Een mooi thema omdat het een prachtige stap in ons leven vanuit Gods Koninkrijk behandeld. Op deze avond hebben we gedeeld dat we geschapen zijn om vanuit Gods heerlijkheid te leven. Door de doop met Gods geest wordt een deel van Gods oorspronkelijk plan met ons leven hersteld.
De cursisten hoorden dat wanneer ze de doop met Gods Geest ontvangen, zij daarbij in hun leven de vrede van Gods Koninkrijk ontvangen. En dat ze steeds meer van die vrede zullen ontvangen wanneer ze daarna stap voor stap hun leven uitleven vanuit Gods koninkrijk die de Heilige in hun leven uitwerken wil.

Een cursiste gaf aan dat zij deze avond heel bijzonder vond. Zij deelde echt geleerd te hebben dat de Heilige Geest in haar woont en altijd in haar wilt werken, als zij Hem daar de kans voor geeft. Deze avond bracht in haar hart het geloof tot leven dat God haar persoonlijk grote stappen gaat laten zetten, als zij maar verbonden door Zijn Geest dichtbij Hem blijft.

Gebied tot leven brengen

Op deze avond zette ook een andere cursist een mooie stap. Rombert verteld hierover:
“Elke avond raakte deze ene jongen mij weer. Het was elke avond merkbaar dat deze jongen het spannend vond om iets in de groep te delen. Deze angst en onzekerheid mag hij bij Jezus en Gods liefde mag ontvangen. Hij zou dan zonder vrees kunnen delen wat er in zijn hart leeft, omdat hij zich door God de Vader geliefd weet. Maar elke keer had ik ook het idee dat God zei dat ik hier niet met hem over moest beginnen.
Op de laatste avond vroegen we aan de cursisten of ze wilde nadenken welke deel van hun leven ze meer wilde laten vervullen met Gods Geest, zodat Hij dit levensgebied tot leven zal brengen. Op deze vraag kwam deze jongen zelf met de vraag of we wilden bidden dat de Heilige Geest zijn sociale communicatie tot leven wilde brengen. Ik was zo blij dat we op de laatste avond van deze onderwijsserie deze stap samen met hem mochten zetten, en dat hij hier zelf ook voor gekozen had. We hebben toen samen gebeden en de Heilige Geest in zijn leven uitgenodigd en gevraagd of Hij hem wilde leiden in zijn relatie met de mensen om hem heen. Op dat moment gebeurde er niets bijzonders, maar ik ben benieuwd welke waarheid Gods geest in het hart van deze jongen tot leven gaat brengen.”

Elke avond met deze groep was een hele leuke zoektocht naar de schatten van Gods Koninkrijk. We kijken terug op een hele fijn tijd. We zie daarom uit naar de feedback van de cursisten om te zien of zij deze avonden ook zo fijn vonden en om te horen wat God door deze avonden in hun leven gedaan heeft.