De training gefundeerd leven hebben we dit jaar zowel in “De Schuilplaats” als in de “Connectkerk” gegeven. Dit was de 1e keer dat dat we een training buiten de Schuilplaats hebben gegeven! Een mooie nieuwe stap. Ook dit jaar is de vrucht van Gefundeerd Leven heel bijzonder. Veel studenten gaven aan dat deze praktische insteek van de training ze geholpen heeft om hun leven een fundament te geven die leef en geen theorie bleef die in de map in de boekenkast terecht komt. 

In de schuilplaats starten we dit jaar met de grootste groep ooit. Hiervoor hebben we de indeling van de avond aangepast en de training minder klassikaal maar meer in tafel groepjes gegeven, zodat de training zijn persoonlijke benadering behield. Hiervoor hebben we nieuwe leiders getraind om de tafelgroepen te begeleiden. God heeft perfect voorzien in mensen die heel goed oppakken, een zegen om mee te werken.

We hebben ook dit jaar levens zien veranderen. Zo zei een student: “Ik keek al naar deze training uit maar had niet kunnen denken dat het zo levend veranderd zal zijn.” God gaf haar een bijzonder beeld, waarmee de leugen in haar denken overwonnen werd en uit haar denken verdwenen is. Dit gaf haar leven veel meer vrede en basis om te kunnen leven als kind van God. Ik weet nog dat we die avond vrijheid in haar ogen zag ontstaan.
Maar ze was niet de enige student waarin dit gebeurde, want dit jaar gaven bijzonder veel studenten in de eindenquête aan dat door de tranig hun relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest sterk verbeterd is: veel persoonlijker geworden maar ook beter zijn begrijpen wie zij in het Koninkrijk van God Zijn en bij wie ze voor wat moeten wezen.

Nog een mooie getuigenis: een student gaf aan dat ze opgevoed was met veel donkere beelden van Jezus die aan het kruis hing met een doornenkroon en daardoor meer angst opriep dan dat het een goede herder voor haar was. Tijdens de lessen is er in haar gespreksgroep voor deze dingen gebeden en vulde de Heilige geest met de waarheid over wie Jezus voor haar wilde zijn en waardoor ze Jezus tijdens de praktische opdracht kon zoeken als haar goede Herder. Ook werden de zware lasten van haar schouders afgenomen en kwam er veel vrede en blijdschap in haar leven.

Zo zijn nog vele andere verhalen te noemen en daarom zijn we ook erg dankbaar voor alles wat we met elkaar meegemaakt hebben. Gemiddeld scoorde de training een 8 en gaven. Ondanks alle veranderingen en aanpassingen die we dit jaar hebben doorgevoerd is dit cijfer even hoog als vorig jaar. Ook gaven de mensen een op de vraag of ze training andere mensen ook aanbevelen een 9,2 ( wat staat voor: “Buiten gewoon waarschijnlijk”) en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

—–

Connectkerk
Een stap in het onbekende…… gefundeerd leven buiten de Schuilplaats geven: In de Connectkerk was het meest bijzondere deel de avonden die gingen over de ‘vervulling met Gods geest”. Op deze avonden werden er krachtige profetische woorden uitgesproken die een fundament gebouwd heeft en krachtige gemaakt heeft in het hart van de studenten. Het was geweldig om te zien hoe mensen tijdens deze avonden geraakt werden en er in hun hart iets tot leven kwam of hersteld werd.

Voor mij (Rombert) was het een heel leerzaam proces om aan te gaan en uit te stappen in geloof om door God de Vader uitgezonden te worden. Om hiermee Zijn Koninkrijk vorm te geven in deze wereld en de Gemeente van Jezus Christus tot leven te brengen waar de wind ook brengt. Het was Gods leiding wat deze avonden ook tot een succes maakte.

Meerdere studenten gaven aan dat ze merkten echt een fundament ontwikkeld te hebben, omdat ze veel stabieler reageren op de dingen die ze in hun leven meemaken en hun geloof in God de Vader veel sterker vasthouden. Een van de studenten zei dit ook tijdens een trainingsavond

en daarop zei haar man: “dit merkt ik echt”.

Hij ervoer in het dagelijks leven dat zijn vrouw veel meer rust in haar leven kende. Van deze getuigenissen kan je niet genoeg krijgen!

Wat prachtig was om te zien was dat de scores evaluaties gelijk waren aan die in de Schuilplaats . Gemiddeld gaven de studenten deze training ook een 8 en gemiddeld een 8,6 op de vraag of ze cursus andere mensen ook aanbevelen (wat staat voor: “Buiten gewoon waarschijnlijk”) Daarom zijn we ook dankbaar voor dit jaar. Er zijn geen plannen voor een nieuw jaar met De Connectkerk maar gaan wellicht in de toekomst wel ander onderwijs geven.