Aan het begin van dit jaar waren we als stichting erg benieuwd wat God in 2023 allemaal van plan was. In het begin van het jaar leken we een rustige tijd tegemoet te gaan, omdat er nog weinig nieuwe activiteiten gepland waren. Maar eind februari kwamen er opeens twee verschillende mensen op ons pad, die beide een groepje mensen kenden, die behoeften hadden om hun geloofsleven een dieper fundament te geven.
Eén persoon was de leider van een Alpha cursus, waarvan een deel van de cursisten, na deze cursus met elkaar naar nog meer diepgang in hun geloofsleven verlangden. De ander persoon was een oud cursiste, waarvan een groepje mensen uit haar schoonfamilie net tot geloof gekomen was of waarvan het geloof opnieuw tot leven gekomen was, waardoor zij ook met elkaar verlangden om hun leven met God een dieper fundament te geven.
Toen deze twee groepen op ons pad kwamen, zijn we meteen gaan kijken hoe we deze groepen konden samenvoegen, en nog voor de zomervakantie de training Gefundeerd Leven konden aanbieden.
Het ontstaan van deze groep mensen hebben we als stichting echt als een bijzonder windvlaag van Gods Geest ervaren, die we daarom ook gehoorzaam gevolgd hebben. Op 17 April zijn we met deze groep mensen met een reeks van 6 lessen van start gegaan zijn .

Op de eerste drie avonden hebben we met elkaar bekeken wie God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn en hoe zij bij ons dagelijks leven betrokken willen zijn, waardoor wij het leven in al zijn volheid zullen uitleven.

God de Vader
We merken bij de cursisten het sterke verlangen om te groeien in hun leven met God de Vader. Ook dat ze willen ontdekken hoe ze het leven vanuit het koninkrijk van God in hun dagelijks leven kunnen vormgeven. Hierdoor hadden we binnen de tafelgroepjes mooie gesprekken met de cursisten gehad, waarin ze hele goede en pure vragen stelde. Tijdens de les over God de Vader werden de cursisten geraakt door de trouw van Gods liefde, die hun leven nooit in de steek laat. Op deze avond mochten we de harten van de cursisten met deze waarheid zegenen en zagen we dat hierdoor de vrede van Gods koninkrijk in hun harten tot leven kwam.

 

Jezus als Broer
Tijdens de voorbereiding van de Les over Jezus Christus, hadden we het idee dat we de cursisten echt mochten wijzen op het feit dat Jezus zich niet schaamt om ons zijn broer of zus te noemen. En dat Jezus, met deze waarheid, het verlangen in het hart van de cursisten naar een grote en betrokken broer tijdens ons leven op aarde wilde vervullen. Tijdens het delen van dit onderwijs merkten we dat deze waarheid over Jezus bij één cursist echt binnenkwam Daarom vroegen wij aan het eind van de avond aan deze cursist of dit klopte, en deze was inderdaad diep geraakt. Deze cursiste had een groot deel van haar leven een broer moeten missen. Zij had in haar leven echt een verlangen naar een broer. Toen zij dit met ons gedeeld had mochten we deze persoon zegenen met de waarheid dat Jezus dit verlangen in haar leven wilde vervullen en er naar verlangt om met haar op pad te gaan. Dit was een bijzonder moment tijdens deze avond, omdat we hierdoor het zaad van Gods Koninkrijk mochten zaaien in haar hart.

Heilige Geest
Tijdens de derde avond hebben we met elkaar gekeken hoe de Heilige Geest ons dagelijks leven wil verrijken door ons te verbinden met God de Vader, Jezus Christus en door ons te helpen bij het uitleven van de principes van Gods Koninkrijk. Op deze avond werden de cursisten erg bemoedigt door het besef dat de Heilige Geest hun wil bijstaan om het leven vanuit Gods Konikrijk te ontdekken en eigen te maken.

We hebben al hele mooie avonden met deze training mogen meemaken en zien uit naar wat God de Vader de laatste avonden van deze training nog meer heeft klaar liggen voor deze cursisten, om hun leven vanuit Zijn Koninkrijk een stevig fundament te geven.