Gekozen voor een nieuw onderwijsjaar

Toen in maart 2020 in Nederland de Coronacrisis uitbrak moesten we met onze onderwijsactiviteiten flink omschakelen. In een klap mochten we niet meer met de groepen bij elkaar komen en was het heel onduidelijk wat nu wel en niet meer kon. We hebben toen besloten al het onderwijs stil te leggen en de lessen die nog op de planning stonden, digitaal aan te bieden.

De mensen vonden deze online lessen wel fijn om zo de training te kunnen afmaken, maar veel mensen hadden moeite om deze lessen te volgen. Ze misten thuis vooral de focus om de lessen goed te kunnen volgen en de interactie van de studieavonden.

Toen eind augustus duidelijk was dat we als kerk in groepen van 30 man mochten samenkomen hebben we besloten om de onderwijs avonden onder alle strenge voorwaarden door te laten gaan. Dit besluit hebben we vooral genomen omdat we merkten dat er veel mensen een sterkte behoefte hadden om samen met elkaar God de Vader te zoeken.

Het willen groeien in het uitleven van een leven vanuit Gods Koninkrijk, en niet weer terug te vallen in oude patronen.

Alle maatregelingen die de overheid geeft zoals de 1,5 meter afstand, het ventileren van de lokalen, het gebruiken van eigen materialen hebben we strak aangehouden. Ook maken we op de dag van het onderwijs het complete onderwijslokaal schoon. Dit besluit konden we nemen omdat de opgaven dit jaar door de coronacrisis duidelijk minder waren. Deze overweging is een lastig proces geweest de afgelopen tijd, dat zal ook blijven als de omstandigheden weer veranderen.

Want we hebben als kerken dan wel een bepaalde vrijheid gekregen, maar is het ook wijs voor de samenleving om daar gebruik van te maken?

Aan de andere kant weten we ook dat een groot deel van de mensen die zich wel voor het onderwijs opgegeven hebben, ook een grote behoefte hebben aan het samen optrekken.  Vaak hebben we met de groep overlegt of ze zich nog fijn voelden op de avonden of dat we bepaalde maatregelingen nog scherper kunnen doen. Op deze manier bekijken we per les en per dag wat mag en wat verantwoordelijk is.

Afgelopen week liep een cursist aan het einde van de training weg om naar huis te gaan, maar bleef in de deuropening stilstaan. Draaide zich langzaam om en zei met tranen in haar ogen, dankjewel dat ik hier nog naar toe kan, ik heb er zoveel steun aan.

Het was duidelijk zichtbaar wat deze avonden met haar deden, welke kracht ze uit de verbondenheid met haar onderwijsgroepje haalt. Precies dat is de reden waarom we onze onderwijsavonden tot nu toe, en onder strenge maatregelen toch hebben laten doorgaan.

 

Vernieuwd leven in de Connectkerk

In de september 2020 hebben we de korte cursus Vernieuwd leven mogen geven in de Connectkerk in Ede. In deze gemeente hebben we de afgelopen twee jaar meerdere trainingen mogen geven en gelukkig kozen ook zij ervoor om de trainingen die ze gepland hadden door te laten, met de juiste maatregelen.

Vandaar dat de groep niet te groot voor de ruimte mocht zijn bijvoorbeeld. Hierdoor hebben 14 mensen dit jaar aan de training meegedaan. Voor de training Vernieuwd leven is dit een heel mooi aantal om mee aan de slag te gaan.

Een deel van deze groep moest kwam uit de groep die afgelopen maart vanwege de coronacrisis moesten stoppen. De andere mensen hadden zich nieuw ingeschreven.

We besloten om deze training vanaf les 1 op te pakken en dit zorgde voor een leuke uitdaging, omdat een deel van de roep de eerste lessen al hadden gehad. Dus moesten we ons best doen om de studenten die de eerste lessen al gevolgd hadden opnieuw te inspireren, en om de lessen voor de nieuwe studenten niet te ver vooruit te laten lopen en zij ook een goede basis konden leggen voor de rest van de training.

Het is een relatief korte cursus maar wel intensief, dus de goede basis is belangrijk.

Persoonlijk vind ik dat dit erg goed gelukt is.

De samenwerking met de mensen uit de Connectkerk liep op een zeer prettige manier, waardoor we steeds goed afgestemd de avonden konden ingaan. We merkte dat de studenten erg hongerig waren om nieuwe dingen te leren en niet bang waren om eerlijk en open over dingen te spreken. Dit zorgde ervoor dat er tijdens de groepsgesprekken een leuke interactie plaats vond. Tijdens de gebedsmomenten werd er veel ruimte en tijd genomen om beelden en indrukken die we van God voor deze mensen ontvingen te kunnen delen.

Deze combinatie zorgde voor vruchtbare avonden, waarin ik altijd verbaast ben wat deze korte training -bestaande uit 5 avonden- te weeg kan brengen in het leven van de cursisten.

Het doel van deze training is namelijk vooral, de mensen bewust te maken van het vernieuwen van je denken en handvatten geven hoe je dit in je dagelijks leven kan doen. En om tijdens dit proces daarbij veel waarheden te bespreken, gebeurt er altijd al heel veel met de mensen op de avonden zelf.

Feedback studenten

Studenten gaven aan dat ze het inspirerende avonden vonden, die voor hun persoonlijk leven erg opbouwend waren. Daarbij noemde ze, “echt bewuster van hun denken te zijn geworden” ze vaker stilstaan of ze nog wel achter hun vaste manier van denken kunnen staan. Hierdoor konden ze oude vastgeroeste denkpatronen die hun niet hielpen in hun leven als discipel van Jezus opruimen.

Ze konden een start maken met het opbouwen van nieuwe denkpatronen. Daarbij werd aangeven dat ze de opbouw van de avonden sterk vonden, maar merkte ze ook dat een korte cursus bestaande uit 5 avonden wel kort is om je denken te vernieuwen.

Ze hadden het wel fijn gevonden als we langer met elkaar op konden trekken om zo nog meer te bereiken.

Het mooiste vond ik dat ze aangaven dat ze ervaarden dat de Heilige Geest tijdens de avonden de ruimte kreeg om in het leven van de studenten dingen aan te raken en opnieuw vorm te geven. Hierdoor ontvingen ze nieuwe waarheden om vanuit te leven en merkten ze dat hun levenstijd hierdoor veranderde en hun leven vernieuwd werd.

Start van Gefundeerd en Bewapend leven in de Schuilplaats

Ook dit jaar mogen wij weer in de Evangelische gemeente de Schuilplaats Ede al onze trainingen geven. In het begin verliepen de aanmeldingen langzaam, maar we lieten ons hierdoor niet tegenhouden om de trainingen dan niet te geven. Ook voor 2 tot 4 mensen kon de training worden gegeven. Uiteindelijk zijn we blij en dankbaar met iedereen die we kunnen helpen om hun leven te funderen, bewapenen of te vernieuwen, waardoor er in en door het leven van deze mensen steeds meer van Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt.

Uiteindelijk hebben we 10 aanmeldingen voor Gefundeerd leven, 12 aanmeldingen voor Bewapend leven en 5 aanmeldingen voor Vernieuwd leven. Hierdoor waren de geroepen ook niet te groot, zodat we ook aan de eisen van de Corona maatregelen konden voldoen.

 Gefundeerd leven

Op de dinsdagavond geven we dit jaar om de twee weken de cursus Gefundeerd leven. De cursisten van deze training doen allemaal erg enthousiast mee op de avonden. De groep bestaat uit mensen vanuit zowel de gemeente de Schuilplaats als van daarbuiten. De mensen die van buiten de gemeente komen hebben in een andere gemeente een eerdere training van ons gevolgd en waren daar zo enthousiast over dat ze besloten om hier bij deze training van Follow the Wind aan te sluiten.

De groep mensen is qua leeftijd erg divers dat is erg mooi om te zien en zijn we heel blij mee. Jong en oud zit hier bij elkaar om samen van God te leren.

Waar we ook heel blij mee zijn is dat er zich dit jaar opnieuw tieners hebben aangesloten bij de training.

De cursisten zijn erg hongerig en leergierig. Ze duiken echt de onderwijs map in en laten zich daar verrassen door wat God tegen hun zeggen wil. Dit is heel leuk om te merken, omdat ze hierdoor ook hele leuke en open vragen stellen.

De eerste avonden hebben we nu achter de rug met deze groep, waarin we de lessen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest en het kwaad hebben gehad. Hierin hebben we de basis van het fundament voor ons leven met de cursisten bekeken. Hier zullen we de komende tijd verder op bouwen. We zijn daarom erg benieuwd wat God dit jaar in het leven van deze mensen gaat doen.

Bewapend leven

Op donderdagavond geven we dit jaar in de Schuilplaats om de twee weken de training bewapend leven. Ook voor deze training hebben we dit jaar weer een leuke gemixte groep mensen. Er zijn namelijk mensen die in maart 2020 met de training moesten stoppen en die deze training vanaf het begin af aan weer zijn gaan volgen, maar er zijn ook mensen die voor het eerst met deze training starten.

Ook bestaat de groep net zoals bij gefundeerd leven uit cursisten van verschillende gemeentes, met mensen van allerlei leeftijden. De groep is erg hongerig naar onderwijs en zeer enthousiast in het maken van het huiswerk.

Bij deze groep merken we ook hoe blij de mensen zijn dat ze een plek hebben om samen met andere kinderen van God, God de Vader te zoeken en te groeien in een volwassen en daadkrachtige leven.

Het was even wennen aan het zitten op 1,5 meter, het elkaar niet meer aanraken als we bidden door elkaar de handen op te leggen, en al dat soort kleine dingen. Maar al snel hebben we deze veranderingen eigen kunnen maken en zijn we vol enthousiasme van start gegaan.

De eerste lessen gingen over de; Geestelijke strijd en de strijdende partijen daarin en het leven van Paulus.

We hebben de geestelijke strijd in ons leven geobserveerd en daarbij gekeken welke grote verschillen er zijn in autoriteit tussen het Koninkrijk van God en de roversbende van Satan.

Daarnaast hebben we gezien bij de les over Paulus leven, dat Paulus deze strijd in zijn leven ook kende, maar dat hij daar steeds door de kracht van de Heilige Geest op een bewapende manier op reageerde. Net zoals Jezus dit ook deed. Deze lessen maakte bij de cursisten veel dingen los.  Mensen ontdekten dat hun perspectief op de geestelijk strijd helemaal niet klopte en ze hem veel te veel eer en aandacht gaven. Alleen deze waarheid al heeft bij een flinke groep mensen veel los gemaakt.

Ik ben daarom erg benieuwd wat God allemaal klaar heeft liggen voor deze groep, en zien we er naar uit om het komende jaar met deze groep op te trekken.